Climaxi newsletter

Climaxi newsletter categories.

Nieuw Climaxi-project. Een klimaatneutrale toekomst... Is iedereen mee?

Dit najaar vindt in Warschau de 19de VN-klimaattop plaats. Sinds Kopenhagen heeft dat onderhandelingsproces veel van zijn glans verloren. Een globaal klimaatakkoord blijft uit en zal pas ten vroegste vanaf 2020 in voege treden. Veel te weinig en veel te laat dus.

Activisten tegen steenkoolgas ontvangen door minister-president Peeters

stop steenkoolgasEen dertigtal activisten van de campagne ‘Stop Steenkoolgas’ hebben op maandag 13 mei actie gevoerd voor de gebouwen van de Vlaamse regering op het Martelaarsplein in Brussel. Ze vroegen garanties dat het reconversiegeld dat de Vlaamse regering vrijmaakt voor Limburg niet zal aangewend worden voor de plannen rond steenkoolgasontginning.

Subscribe to RSS - Climaxi newsletter