Brussel: vandaag Delhaize, wie is morgen aan de beurt?

Add to Calender 2023-05-22 08:00:00 2023-05-22 08:00:00 Brussel: vandaag Delhaize, wie is morgen aan de beurt? | Climaxi http://www.climaxi.be/agenda/brussel-vandaag-delhaize-wie-morgen-aan-de-beurt Brussel Noord Station Climaxi no-reply@xio.be Europe/Brussels public

De sociale dumping door Delhaize dreigt zich uit te breiden naar andere sectoren. Deze praktijken zijn enkel bedoeld om de dividenden van de aandeelhouders op te krikken, ten koste van de werknemers.

Deze evolutie is bijzonder zorgwekkend voor de vakbondsvrijheden. De rechtbanken zijn van oordeel dat de economische belangen van een bedrijf belangrijker zijn dan het stakingsrecht, en dat het recht om handel te drijven zwaarder weegt dan het recht op collectieve actie.

Weigering van sociaal overleg, fouillering van vakbondsleden, arrestaties met handboeien, eenzijdige verzoekschriften, boetes en dwangsommen, inzetten van deurwaarders en politie, gerechtelijke uitspraken die de rechten van stakers op de helling zetten …

Dit moet stoppen. Verzet is geen misdaad!