Chemische bedrijven dreigen ons landbouwsysteem te saboteren

Onze biodiversiteit is meer dan ooit in gevaar. Daarom lanceert CEO, Corporate Europe Observatory een burgerpetitie: “Red bijen en boeren”. Hierin wordt geëist dat de EU het gebruik van pesticiden in de EU geleidelijk stopzet.

Al meer dan 750.000 mensen hebben de petitie voor bij-vriendelijke landbouw gesteund, maar er zijn tegen eind september 2021 nog minstens 250.000 handtekeningen nodig om de petitie tot een succes te maken zodat we gehoord zullen worden in de commissie.

In de petitie wordt gevraagd om een vermindering van het gebruik van pesticiden in de EU met 80 procent tegen 2030, en een volledige uitfasering tegen 2050. Belangrijk is ook dat de EU boeren financieel steunt om de overstap te maken naar agro-ecologische praktijken.

De EU-strategieën "van boer tot bord" en "Biodiversiteit" beloven het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in de landbouw tegen 2030 met 50% te verminderen. Deze doelstelling - die al lager ligt dan de geleidelijke stopzetting die in de ECI-petitie wordt nagestreefd - ligt zwaar onder vuur door de grote bedrijven. Bayer-Monsanto, BASF, de pesticidenlobbygroep Croplife Europe, de denktank Farm Europe en de grote landbouwlobby Copa-Cogeca verzetten zich allemaal met hand en tand tegen deze doelstelling, nog voordat er een officieel voorstel is gedaan.

Als tegenwicht tegen deze druk van de industrie is het van cruciaal belang om een sterk politiek signaal te geven.

De EU is verplicht om de eisen van Europese burgerinitiatieven in overweging te nemen wanneer deze 1 miljoen handtekeningen bereiken. Zoals ons Stop Glyfosaat ECI uit 2016 heeft laten zien, kunnen zij een echte impact hebben (de EU heeft nieuwe regels aangenomen die ervoor zorgen dat alle veiligheidsstudies voor pesticiden nu openbaar worden gemaakt).
 

Hoe ondermijnt de industrie het plan om het gebruik van pesticiden terug te dringen?

Afgelopen september 2020 hebben we laten zien hoe het EU-landbouwsubsidieprogramma - onder druk van grote lobby's - landbouwsystemen zou blijven financieren die sterk afhankelijk zijn van chemische inputs zoals pesticiden. Veel EU-lidstaten en ook krachten in het Europees Parlement blokkeren elke poging om het gemeenschappelijk landbouwbeleid op één lijn te brengen met de Farm to Fork-strategie en de Europese Green Deal. Agro-industriële lobbygroep Copa-Cogeca, samen met reuzen uit de pesticiden- en voedselindustrie, zaten hier achter.

In januari 2021 onthulden CEO hoe Copa-Cogeca amendementen voorstelde aan Europarlementariërs waaruit bleek dat Copa-Cogeca de bijdrage van de industriële landbouw aan de klimaatcrisis volledig ontkent, zich verzet tegen elke verwijzing naar meer gezonde en plantaardige diëten, het stimuleren van biologische landbouw of bindende wettelijke doelstellingen, evenals een oproep voor een effectbeoordeling van de Europese Green Deal (ook wel bekend als de oude vertragingstactiek).

In februari berichtten CEO hoe BASF zijn lobbytactiek aanpaste, door leden van het EP uit te nodigen voor een "online" wijnproeverij, begeleid door BASF's eigen sommelier, en door leden van het EP een set van "zes kleine flessen" Portugese wijnen te sturen (Portugal bekleedt momenteel het roterende voorzitterschap van de EU). Dit alles was opgezet om het Europees Parlement te beïnvloeden in haar discussies over een advies over de Farm to Fork-strategie, met inbegrip van de doelstelling voor pesticiden.
 

Hoe kunt u het ECI Save Bees And Farmers steunen?

Het kost maar een paar minuten om dit formulier in te vullen. Als officieel EU-instrument moet het ECI nagaan of de deelnemers in een EU-land wonen. Sommige landen vereisen meer informatie dan andere. Meer informatie over de petitie is te vinden in de FAQ-sectie (scroll naar beneden op de hoofdsite). De petitie vind je hier.

Ook Climaxi steunt deze petitie. Wij steunen de korte keten boeren, ook zij die getroffen worden door de vervuiling van chemische industrie zoals die van 3M.
We hebben nood aan een consequent vergunningen en controle-beleid voor chemische industrie.

 

Save bees and farmers