Lidkaart Climaxi: wordt nu lid!

Vanaf dit jaar werkt Climaxi met lidkaarten. We hopen op die manier onze werking te verbeteren en een beter zicht te hebben op wie we kunnen warm maken voor onze thema’s.

Lidkaart Climaxi

Een lidkaart kost 10 € en je betaalt dat door over te schrijven op rekening BE40 0016 3236 1163 met vermelding ‘lidgeld’. Die geldt voor een vol jaar (in dit geval dus tot ongeveer eind mei volgend jaar).
Je steunt er onze werking mee en ontvangt dan een lidkaart, onze ‘Nwsbrf Climaxi’ en onze andere publicaties (brochures, ledenmagazine, Het Visserijblad) in je mailbox of brievenbus.


Ken je Climaxi?

Allicht wel…maar we vatten het nog even samen: we zijn een erkende sociale klimaatbeweging die vindt dat er nood is aan meer democratie op politiek, cultureel en economisch vlak. Een grotere sociale gelijkheid is voor ons één van de belangrijkste sleutels om het klimaatprobleem op te lossen.

Daarom verenigen wij mensen die elders niet altijd het woord krijgen: buurtbewoners die opkomen voor leefbare buurten, boeren, vissers en werknemers…van zodra we een link vinden met het klimaat kunnen we mekaar helpen. We zijn er van overtuigd dat we binnen het huidige marktdenken de klimaatproblemen niet gaan oplossen en nodigen iedereen die hetzelfde vindt uit om zich te engageren in onze beweging. We zijn standvastig en houden van een vleugje humor, maar vertrekken van gedegen dossierkennis en zeggen waar het om gaat.

Je zag ons aan het werk in de visserij aan de kust, rond landbouw in het binnenland, de Antwerpse haven, de Z.O.-Vlaamse bossen, de N42, het Leuvense Parkveld en noem maar op…

Bedankt en tot in den draai!

 

Lidkaart Climaxi_02