UTEXBEL pompt zwaar vervuild waterbekken leeg in Molenbeek.

Climaxi vernam via buren en een persmededeling van Gemeenteraadslid Lech Schelfhout (GROEN Ronse) dat het bedrijf Utexbel zijn waterreservoirs opkuist als gevolg van een opgelegde lozingsstop aan de draadververij in de Ninovestraat. De stad Ronse en de politie kwamen een kijkje nemen, maar laten alles verder op zijn beloop. De Dienst Handhaving nam waterstalen. Climaxi eist dringende bekendmaking van de analyseresultaten en stopzetten van de lozing.

De draadververij aan de Ninovestraat moet na tientallen inspecties en juridische klachten stoppen met het lozen van afvalwater in de Molenbeek. In het verleden werden in dit afvalwater of op de oevers van de Molenbeek overdosissen aan fosfor, zware metalen, PFAS en brandvertragers teruggevonden. Het bedrijf had ettelijke discussies met Aquafin over al dan niet aansluiten op de zuiveringsinstallatie van Ronse. Die is niet geschikt voor dit soort van afvalwater en moet dus herbouwd worden. Aquafin vraagt daarvoor een bijdrage van de fabriek, maar die wenst daar niet op in te gaan en loost ondertussen al jaren vrolijk verder in de zwaar vervuilde Molenbeek. De gevolgen van de actuele en historische vervuiling door de textielsector in de Molenbeek zijn hallucinant voor Ronse: men meet overschrijdingen voor PFAS en brandvertragers die tientallen malen de saneringsnorm te boven gaan. Toch aarzelt de stad om maatregelen op te leggen. Ondanks het feit dat de situatie te vergelijken is met die van 3M in Zwijndrecht komt er geen speelverbod langs de beek en wacht OVAM alweer verder onderzoek af om te saneren of sterke maatregelen te nemen.

De Afdeling Handhaving besliste in elk geval om vanaf 15 december de lozingen aan de Ninovestraat stil te leggen. Het bedrijf wacht ook op een gelijkaardige vergunning voor zijn vestiging aan de Snoecklaan. Die beslissing valt rond het jaareinde.

Grote kuis.

Het bedrijf is in onderhandeling met de firma Tardel om de verfactiviteiten naar daar te verplaatsen en houdt ondertussen grote kuis in de Ninovestraat. Het slib wordt door de firma Renewi uit het afvalwaterbekken gehaald en afgevoerd in containers. Het water dat vrijkomt gaat sinds dinsdag rechtstreeks naar de Molenbeek. Het gaat om inktzwart water met mogelijke risico’s: het giftigste afvalwater bevindt zich meestal in het slib onderaan de afvalbekkens. De politie en de Dienst Handhaving kwamen ter plaatse. De politie maakte geen PV op en burgemeester Dupont van Ronse wenst niet in te gaan op de vraag van Lech Schelfhout (Gemeenteraadslid Groen-Ronse) om verdere lozing te verbieden. De Dienst Handhaving nam waterstalen van het afvalwater en wacht op verdere analyse. vzw Climaxi zegt dat het voorzorgsprincipe in de Vlaamse milieuwetgeving een van de belangrijkste principes is en vraagt de Afdeling Handhaving de waterstalen in sneltempo te laten analyseren en de resultaten bekend te maken. De lozing van deze smurrie moet ondertussen stopgezet worden.

Filip De Bodt