Climaxi met voorstellen naar Schauvlieghe

Één jaar lang heeft Climaxi naar de Parijse klimaattop toegewerkt met zijn campagne ‘Genoeg lege dozen’. We hebben de Belgen gevraagd wat zij nodig vonden om het klimaat te verbeteren. In een half jaar tijd verzamelden wij 1024 voorstellen, van ongeveer 700 mensen. Op donderdag 3 maart leggen we om 11 uur deze voorstellen voor aan het kabinet van minister Schauvlieghe.

Wij stuurden de eisen op naar verschillende bevoegde ministers, in een aparte kartonnen doos. Dit om de ministers te laten inzien dat we geen lege dozen meer willen maar een duidelijk, krachtig en eenduidig klimaatbeleid.

De klimaattop in Parijs is afgelopen maar eindigde dubbel. Er werd afgesproken om de temperatuur stijging terug te brengen tot 1,5 à 2 graden, en dat is beslist historisch, maar er zijn geen sancties, cijfers of richtlijnen vastgelegd over hoe men dit zal bereiken. Maar we treuren niet. De klimaateisen zijn ons nieuw wapen voor een beter beleid. Ook in Vlaanderen gaan vb. een klimaatcommissie van start en zet men een conferentie op.

De grootste categorie van voorstellen die we bij de bevolking

verzamelden is vervoer. 313 eisen van de 1024 gaan rond mobiliteit. Beter, meer toegankelijker en goedkoper openbaar vervoer is hierbij de grootste eis. Mensen vragen ook meer fietsen, het afschaffen van bedrijfswagens, meer groen vervoer. De bevolking wil auto’s efficiënter maken of ze minder gebruiken door ze duurder te maken, af te schaffen, te de-stimuleren, meer autovrije zones of autovrije dagen te voorzien. In steden wil men carpoolen, autodelen stimuleren enz..

Vliegtuigen hebben wij niet lief. Vliegtuigen moeten worden milieuvriendelijker en duurder gemaakt. Een vliegreis is nog altijd goedkoper dan een treinreis en dat vinden de meeste mensen niet kunnen.

Men vraagt een strenger beleid rond plastic-verpakkingen. Minder plastic-verpakkingen en plastic zakjes zijn hier mogelijkheden.

Op vlak van energie worden kerncentrales het meest geviseerd. Het stoppen en sluiten van kerncentrales en het vervangen door duurzame alternatieven word vaak geëist. Mensen willen een duurzamer beleid met aandacht voor hernieuwbare energie. Windmolens komen in ons onderzoek op de eerste plaats  gevolgd door zonneenergie.

Biologisch landbouw is populair al vinden mensen ook niet bio lokale producten en minder import belangrijk. Men wil meer seizoensgebonden groenten eten en lokale initiatieven steunen.

Meer groen in de steden is voor velen ook een werkpunt. Mensen willen een volkstuintje kunnen aanleggen, maar in de stad is daar weinig plaats voor. Er moeten meer initiatieven komen om bomen en bossen aan te planten. Het behouden van bestaande natuur en natuurgebieden krijgt veel belangstelling. Kortom, meer groen!

Zuiniger leven, meer besparen, meer sorteren, afval in de vuilnisbakken dumpen in plaats van op straat en minder vlees eten zijn voorstellen die heel toegankelijk zijn voor iedereen.

Op samenlevingsniveau vragen veel mensen betere waarden, liefde boven geld, natuur-connectie, gelijkheid, verdraagzaamheid enz. Er is veel verontwaardiging rond het beleid. De samenleving wil een échte democratie en minder winstbejag.

In totaal hebben we 200 verschillende thema’s waaronder alle 1024 eisen kunnen verdeeld worden. Al deze ideeën komen uit de bevolking. Climaxi probeert ze nu te vertolken naar het beleid toe. Wij schreven partijen, politici en co aan met de vraag om deze voorstellen te kunnen komen toelichten. Minister Schauvlieghe nodigde ons uit om op 3 maart met haar medewerkers te overleggen. We verzamelen om 10u30 aan het kabinet (Ferrarisgebouw, Kon. Albert 2 laan 20) om onze voorstellen te visualiseren. Rond 12 uur pick-nicken we en geven we verslag van het gesprek.

Op 10 maart worden we met dezelfde voorstellen ontvangen bij minioster Turtelboom. Climaxi wil zich in de voorstellen van de bevolking vastbijten. We volgen de reactie van de politici sterk op en willen ook van ons laten horen tijdens de klimaatcommissie en conferenties die de Vlaamse regering organiseert.

Korneel Van Landuyt