Demir zet deur open voor PFAS-afval naar Kortemark

Begin deze week maakte minister van Leefmilieu Zuhal Demir bekend dat ze de uitbreiding van het stort in Kortemark weigert en dat ze zowel strengere exploitatievoorwaarden oplegt als open communicatie voorziet tussen het bedrijf en de omwonenden. Het stort krijgt een vergunning voor de volgende 25 jaar.

PFAS-gronden
 
Omwonenden konden het besluit nu inkijken. Zij zijn zwaar teleurgesteld. De aangekondigde open communicatie en buurtcommissie vinden ze een stap in de goede richting, maar dit is onvoldoende.  In de vergunning is  te lezen dat het mogelijk zal zijn om in Kortemark PFAS-gronden te storten met een hallucinant zware verontreiniging. Het gaat daarbij om 50.000 microgram PFAS per kilogram droge stof, terwijl de risicogrens voor PFAS op 8 microgram is bepaald. Dit is een regelrechte schending van de toepasselijke Europese regelgeving, met desastreuze gevolgen voor Kortemark. Werkelijk àlle PFAS-gronden uit binnen- en buitenland kunnen nu naar de stortplaats worden afgevoerd, terwijl die niet eens vergund is voor gevaarlijk afval.
 
Controle 

Daarnaast blijven de omwonenden met vragen zitten over de controle van het stort. De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) heeft geen meetpunten in de Speyebeek, de beek waarin Silvamo loost. In de omgevingsvergunning worden nog steeds geen meetpunten in de Speyebeek opgelegd. VMM heeft geen beeld van de situatie van vandaag. Men tast dus in het duister om de waterkwaliteit te kunnen vergelijken met een voorgaande periode van de vergunning. Het Vlaamse oppervlaktewater bevat op de dag van vandaag te veel PFOS. De milieurisicogrens van 0,65 ng/l wordt nu al overschreden. De Vlaamse milieumaatschappij heeft geen enkel instrument om te weten of het oppervlaktewater in betere of slechtere staat zal zijn met de lozingen van Silvamo in de volgende 25 jaar.

De actiegroep Leefbaar Groot Kortemark en Climaxi maken zich ook grote zorgen over de relaties tussen de stortplaatsuitbater en het bedrijf dat de controlestalen neemt van het lozingswater. Enviro+ is voor 50 procent eigenaar van Silvamo NV. Enviro+ investeerde in 2015 in BOVA Environmental Consulting NV om die later om te vormen tot BOVA ENVIRO+ NV. Die laatste vennootschap opereert als milieuadviesbureau voor Silvamo. Door de samenwerking met BOVA ENVIRO+ voedt Silvamo NV het wantrouwen met de buurt.

Voor Leefbaar Groot Kortemark en Climaxi is het duidelijk, het voorzorgsbeginsel wordt met de voeten getreden en de bijzondere voorwaarden van de omgevingsvergunning bieden géén garantie voor een voldoende bescherming van mens en milieu. Leefbaar Groot Kortemark en Climaxi stappen naar de Raad voor vergunningsbetwisting en organiseren een buurtvergadering om de omwonenden te informeren.