Flobecq gooit bezwaren in prullenmand

Vorige maand werd bekend dat Tony Fort in de oude zavelgroeven van zijn vader Marcel een toeristisch attractiepark wil beginnen: er komen wolven in kooien en wat chalets om in te verblijven…een soort eco-park kondigde men aan. Geïnteresseerden vonden in het dossier evenwel een kaart die aantoonde dat dit de eerste fase zou zijn van een veel groter project met restaurants, verblijfscentra, een dierentuin, parking voor 500 wagens, attracties enz…

Zo een project is onverzoenbaar met de stilte en rust die de tien meter verder Europees beschermde Natura 2000 gebieden (Brakelbos, Pottelbergbos) nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Brakelbos herbergt een van de weinig gebieden ter wereld waar de boshyacint groeit. Die komt namelijk enkel voor in Groot-Brittannië, België en Frankrijk. De plaatselijke horeca-gemeenschap wenst zich verder te ontwikkelen als wandel- en fietsgebied met wat daarmee verbonden animatie, maar niet als dorp dat overrompeld wordt door toeristen die naar een pretpark trekken.

Bezwaren.

Er onstond dan ook heel wat verzet tegen het project. Het gemeentebestuur telde zevenhonderd bezwaren. Er werd ook een petitie ingediend die nu aan 2500 handtekeningen zit. Burgemeester Philippe Mettens (PS), een oude bekende van tijdens de strijd om het stort en de boomkapping begin deze eeuw, liet reeds van bij het begin weten een absolute fan te zijn van het project en zette de aan de gemeente gelieerde facebookgroepen in om het project te verdedigen tijdens het openbaar onderzoek. De toon werd tijdens de bezwaarperiode altijd maar bitser. Mettens liet weten dat de nieuwe Nederlandstalige inwoners van zijn gemeente én de Vlaamse buren aan de overkant van de taalgrens zich niet hadden te bemoeien met de beslissingen van Flobecq. Een aantal buurtbewoners meldden intimidatie door de initiatiefnemers.

Het hoeft dus niet verwonderlijk te zijn dat de gemeente Flobecq de aanvraag goedkeurde. De toon waarin dat gebeurt is evenwel hallucinant: “Overwegende dat het grootste deel van de klachten grotendeels per email dezelfde tekst doorsturen, die komt van een pamflettaire publicatie op de website van vzw Climaxi. Dat het grootste deel van de klachten uit Vlaanderen komt, waar men geen hinder zal ondervinden van het project. Overwegende bijgevolg dat Climaxi verwijst naar een dossier (het grotere project-noot van Climaxi) dat niets te maken heeft met het huidige project. Overwegende dat deze publicatie het doel had om de mensen te desinformeren en op het verkeerde been te zetten, wetende dat het project geen enkele bedreiging voor het leefmilieu vormt…”

Climaxi vergadert binnenkort met andere milieubewegingen en individuen uit Vlaanderen en Wallonië om zijn beroep in mekaar te steken. Wij vernemen ook dat andere instanties wel wetenschappelijke bezwaren geuit hebben tegen het project. Climaxi roept het gemeentebestuur van Flobecq op om met de voeten op de grond te blijven staan: “Het gaat hier om uniek en Europees beschermd gebied, op Vlaams én Waals grondgebied. Voor ons is dit een ecologisch en sociaal dossier, maar geen communautaire strijd. Wij roepen het gemeentebestuur op te stoppen met de communautaire polarisatie van dit dossier. Natura 2000 gebieden zijn van Europees belang, wat het tamelijk ridicuul maakt om zich te gaan terug trekken in het eigen dorpje als het over de bescherming ervan gaat.” Climaxi bedankt het gemeentebestuur voor de promotie-actie voor de vzw maar vindt dat het gemeentebestuur zich ongewoon druk maakt in deze zaak en bijna ‘militeert’ voor de belangen van de initiatiefnemers. Wat de kaart van het grotere project betreft wensen wij te benadrukken dat die in het dossier zat en dat daar bewijzen voor zijn. Het is vreemd te horen dat een stuk dat in een dossier zit er niet toe behoort.

Filip De Bodt

Op 30 april lanceert vzw Climaxi in het kader van TV-Sociaal zijn uitzending over de Z.O.-Vlaamse bossen. Uiteraard met aandacht voor D'Hoppebos. Te vinden op deze website vanaf 17 uur

 

Planwolvenpark