Indaver: Nederlands advies dwingt Demir tot uitstel van beslissing

NV Indaver is de Europese hub voor het verbranden van chemisch afval in de Antwerpse haven, vlakbij Stabroek. Het bedrijf is eigendom van Katoennatie. In januari van dit jaar vroegen zij een versoepeling voor hun lozingsnormen van PFAS in de Schelde. Climaxi diende samen met 44 omwonenden een bezwaarschrift in. Apache laat vandaag weten dat minister Zuhal Demir haar beslissing uitstelt. Het bedrijf moet eerst de impact op de omgeving in kaart brengen.


PFAS in lozingswater

NV Indaver verwerkt jaarlijks een stroom van 25 000 ton fluorhoudend afval. Dit afval komt uit binnen- en buitenland. 3M, het PFAS-producerend bedrijf dat in het oog van de PFAS-storm staat, voert zijn afval af naar Indaver. Deze twee bedrijven en de verwerking van PFAS-afval hangen dus nauw samen. 


Agentschap Natuur en Bos gaf negatief advies en dringt aan om meer onderzoek naar het effect op de omgeving. Ook de Nederlandse Rijkswaterstaat diende bezwaar in tegen de versoepeling. Zij zijn minder mals voor de vergunning. Volgens het Nederlandse bezwaar is de versoepeling in strijd met de Europese wetgeving.  De Europese wetgeving zegt dat lozingen van prioritaire stoffen als PFAS moeten stop gezet worden of geleidelijk verminderen. Wat Indaver vraagt is net een versoepeling van de normen. Nederland hanteert strengere normen voor 13 van de 20 PFAS die Vlaanderen normeert. Vlaanderen is dus veel te mild voor de vervuilende verbrandingsoven van Indaver. 


Wat opvalt is dat de vergunning ruimte laat om zeer grote vrachten aan PFAS-verbindingen (1066kg PFAS/jaar, waarvan 985kg/jaar aan PFBA) te lozen. Volgens Nederlandse metingen bedraagt de totale vracht aan PFAS-verbindingen in de Westerschelde nu 614kg/jaar. Het doel om de waterkwaliteit van de Westerschelde te verbeteren staat dus niet eens op de agenda. Nochtans moesten garnaalvissers eerder deze maand het werk neerleggen na strenge maatregelen van de Nederlandse overheid. Er zit te veel PFAS in de Westerschelde om gezonde garnalen te vissen.  

Temperatuur

Nederlandse Rijkswaterstaat stelt ook de temperatuur in vraag. Climaxi deed dit in de zomer van 2021 ook al. PFAS-houdend afval moet minstens op 1100°C verbrand worden. Indaver vroeg vorige zomer een verlaging van de temperatuur aan naar 950°C. Er is wetenschappelijk bewijs in overvloed dat op deze temperatuur de PFAS-verbindingen niet volledig onschadelijk worden gemaakt. Ze wordt opgebroken in kortere ketens die erg schadelijk zijn voor mens en milieu. Zo komt er bij een te lage verbrandingstemperatuur ook CF4 vrij, dit is een zeer sterk broeikasgas. Volgens Nederland is deze verlaging van de bedrijfstemperatuur van de verbrandingsovens onvoldoende geargumenteerd.

Nederlandse Rijkswaterstaat is ook kritisch over de inspanningen die Indaver al neemt om minder PFAS uit te stoten. De meting van de emissies via de lucht komt veel te laat. Daarnaast wordt ook de doeltreffendheid van de extra koolstoffilters om PFAS uit het lozingswater te halen in vraag gesteld. Indaver – Terneuzen zou al expertise hebben met osmose en andere technieken om PFAS uit het water te halen. Het is dan ook uiterst bizar dat deze kennis niet uitgerold wordt bij Indaver in Stabroek.

Illegale lozing

Indaver moet haar huiswerk dus opnieuw doen. Ze moet in kaart brengen welk effect de PFAS hebben op de waterkwaliteit van de Schelde. Climaxi vindt het frappant dat Indaver nog steeds mag lozen. Haar vergunning is verlopen op 31 december 2021. Momenteel loost zij dus PFAS illegaal en zonder vergunning in het water. Climaxi is ervan overtuigd dat het PFAS-houdend afval gestockeerd kan worden tot er juiste afspraken zijn omtrent lozingen. Zo voorkomt men dat er maandenlang zonder vergunning wordt geloosd.