Klimaat & Migratie: mensen uit de wereld aan het woord

Climaxi vzw geeft een boek uit, over Klimaat & Migratie. We gingen tweeëntwintig mensen interviewen die op een andere plek in de wereld geboren en opgegroeid zijn of die er lange tijd geleefd en gewerkt hebben.
Hoe hebben zij het klimaat zien veranderen? Wat deed dat met hun leven? En hoe kijken ze vanuit hun nieuwe thuisland naar de opwarming van de aarde?
Van elk van hen maakten we ook een mooi portret. De publicatie is een boekje met verhalen van mensen uit de hele wereld.

Al bij de eerste documentaires die Climaxi draaide rond de klimaatproblematiek hebben we oog gehad voor het Zuiden en voor mensen die gedwongen worden om elders een betere toekomst te gaan zoeken.

Nu ligt het klimaatboek voor jou. Collega Wim Schrever interviewde mensen uit verschillende werelddelen en vroeg wat hen er toe brengt of bracht om hun land te verlaten en in België een nieuwe toekomst op te bouwen.

Veel van die verhalen zijn gelijklopend. Mensen ontvluchten oorlogen en miserie. Klimaatveranderingen lijken niet de voornaamste reden waarom mensen hun land verlaten, maar ze stimuleren dat wel en leiden tot conflicten, armoede, watertekorten, gezondheidsproblemen en honger.

Het grootste deel van deze problemen maakt deel uit van de economische onderbouw van de landen in kwestie. Dan ben je een economische vluchteling en kom je er zonder andere reden ook niet in. Climaxi vzw wil met de uitgave van dit boek aandacht vragen voor de situatie van deze mensen.

Filip De Bodt - Climaxi vzw

Het formaat van het boek is A5, het telt 64 blz en een zachte cover in vierkleurendruk. Het kost 10 euro/ex.
Het boek is eind oktober beschikbaar en kan besteld worden door overschrijving van 10 euro op rekeningnummer BE40 0016 3236 1163 van Climaxi vzw, met vermelding 'klimaatboek'.
Indien uw ex. dient opgestuurd te worden, betaalt u 13 euro (boek + verzendingskosten BPost nationaal); vermeldt dan duidelijk het bezorgadres.

We stellen het boek ook voor op verschillende plaatsen. Meer info daarover kan je vinden in onze agenda of op onze Facebook-pagina.

boek Klimaat & Migratie