Klimaatopwarming: Eilanden voor de kust?

eilanden belgie

Een groep bedrijven wil werk maken van een eilandengroep voor de Belgische kust. Ze denken aan een verzameling eilandjes van ongeveer 100 vierkante kilometer, die een dam moeten opwerpen tegen mogelijke overstromingen en superstormen ten gevolge van de klimaatopwarming. Op de eilanden zou ook plaats zijn voor energieopslag en de kweek van algen of mosselen. Het daarvoor speciaal opgericht concern wil dat deze projecten opgenomen worden in het Ruimtelijk Plan voor de Noordzee. Dat wordt herzien in 2020. Dit ruimtelijk plan legt momenteel vast wie waar kan vissen, handelen, bouwen, waar windmolenparken kunnen enz… De voorziene windparken op zee zijn er gekomen. De energie-eilanden (die zouden functioneren als grote badkuipen) mislukten tot nu toe.

De bedrijven hebben in ieder geval hun timing goed gekozen. De laatste weken regent het berichten over Noord- en Zuidpool die kampen met nooit eerder gemeten hoge temperaturen en er is de serie ‘Als de dijken breken’ die in Vlaanderen en Nederland de publieke opinie beroeren. De bedrijven noemen zich De Blauwe Cluster en komen op voor blauwe economie en kustbescherming. Ze argumenteren dat de Belgische kust in vroegere tijden altijd gefragmenteerd geweest is. Onder de deelnemers de NV Colruyt, DEME, Jan De Nul, Tractebel en NV Vyncke. Ze laten zich begeleiden door vzw Zeri, een vzw rond klimaatoplossingen. Die moet geheel een duurzame lik verf geven. Soms heeft men daar toch nog niet al teveel kaas van gegeten: zo zegt men in de persmededeling dat de kweek van mosselen het aantal nitraten en fosfaten in de zee kan terugdringen. De baggerondernemingen hebben in de streek al een dikke vinger in de pap, o.m. bij de uitbouw van grote immobiliënprojecten op o.m. de Baelskaai in Oostende. Op 30 november ll. organiseerde de vzw een conferentie op de pier van Blankenberge. Ze kregen er alvast de steun van de burgemeester. Op de dag kwamen ook NVA-Europees parlementslid Sander Loones en staatssecretaris van Noordzee Philippe De Backer spreken. Zij spraken hun voorwaardelijke steun uit aan het initiatief. Ook SP-a burgemeester van Oostende Johan Van De Lanotte deed dat later in de pers, maar stelde dat de bedrijven de ecologische doelmatigheid van hun projecten moeten aanduiden. Vermoedelijke problemen zijn nu al het (toeristisch economisch belangrijk) zicht op de zee, technische realiseerbaarheid en het budget. Met 1 miljardje ga je allicht dit soort van projecten niet realiseren. Of er nog plaats gaat zijn voor kustvisserij is evenzeer een vraagteken. In elk geval toont deze voorzet van de industrie aan dat de milieubeweging, vissers en andere betrokkenen best op hun hoede zijn voor die herziening van het Ruimtelijk Plan Noordzee.

Filip De Bodt