N42: Vrederechter keurt onteigeningen goed

N42 brug

De aanleg van de N42 op het grondgebied van Herzele/Zottegem is een stapje dichterbij. Om de weg door de tuinen en naast de slaapkamers van de omwonenden in de SchipstraatVossenhoek en Leugenstraat te loodsen, wil de overheid dringende onteigeningen doorvoeren. De vrederechter heeft die nu bevestigd.

De overheid probeert al dertig jaar een oplossing te zoeken voor de N42. De weg is bochtig en smal. De overheid wil hem moderniseren in de hoop op die manier de streek economisch te doen opbloeien. Het Aktiekomitee N42, dat gesteund wordt door vzw Climaxi en vzw ’t Uilekot, heeft dat altijd betwist: “De tijd dat men tewerkstelling aantrok door hier en daar een weg op de kaart te gooien is voorbij. Als men het bedrag dat aan de aanleg van de weg gegeven wordt (voorlopig geraamd op 250 miljoen €) zou besteden aan echte tewerkstelling en sociale woningen, dan zou men pas iets realiseren in deze streek.”

Om de weg te verbeteren werd jaren getwijfeld tussen de verbetering van het bestaande tracé en de aanleg van een nieuwe weg door natuurgebied, landbouwgrond en de eigendommen van buurtbewoners. Sommigen krijgen de nieuwe weg op vijftig meter van hun slaapkamer. De laatste jaren werd door de overheid volop gekozen voor een nieuw tracé, onder druk van de gemeentebesturen uit de streek, VOKAN-VA en co.

Daarbij werd een dringend onteigeningsbesluit uitgevaardigd. Een aantal mensen die onteigend worden, trokken naar de vrederechter om die dringendheid te betwisten. Men redeneerde dat de vernieuwing van een weg niet dringend is als die dertig jaar aansleept. Dringende onteigeningen geven de onteigenden minder rechten dan de normale procedure. De onteigenden waren nog bereid tot een compromis waarbij een weg aangelegd wordt voor fietsers en tractoren, terwijl de rest van het verkeer op de bestaande weg georganiseerd wordt. Men achtte dit perfect mogelijk: “Het verkeer is hier niet drukker dan elders en de veiligheid op de N42 is er nog slechter aan toe op de reeds recht getrokken stukken dan op de bochtige tracés.”

De vrederechter besliste daar nu anders over en zegt dat de onteigeningen via de dringende procedure kunnen gebeuren. De onteigenden zijn uiteraard ontgoocheld: “Dezelfde vrederechter nam tien jaar geleden een andere beslissing. Als het toen al niet dringend was, waarom nu dan wel?” Pittig detail is dat zowel VOKA als N-VA een triomfantelijke persmededeling verspreidden nog voor de onteigenden op de hoogte werden gebracht van de uitspraak van de vrederechter. De wetgeving zegt immers dat de overheid binnen de vijf dagen moet op de hoogte gebracht worden van het besluit maar laat de onteigenden op dat vlak in de kou staan. Daar kunnen partijen dan gebruik van maken om campagne te voeren voor hun standpunt: "Het is niet zo kies om als belanghebbende in de krant te moeten lezen dat je dringend gaat onteigend worden."

Het Aktiekomitee N42 wil het vonnis van de vrederechter bestuderen, eens ze het gekregen heeft. Verder heeft de overheid ook nog een bouwvergunning nodig. Die werd deze zomer aangevraagd. De beslissing daar rond moet eerstdaags vallen. Tegen die vergunning is dan nog beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Filip De Bodt