Ook kerncentrales stoten PFAS uit

Vandaag stelde Groen voor om de kerncentrales nog een winter langer open te houden. Daarmee zijn alle partijen het ongeveer eens. De sociale klimaatbeweging Climaxi denkt dat de discussie zich niet beperkt tot energie en wil dat de gevolgen van de uitstoot van die centrales op de gezondheid van de omwonenden onderzocht wordt: wij kregen via experten inzage in verschillende studies over drift (neerslaande druppels koelwater) via fijne waterdruppels en waterdamp.

De waterdamp en drift zorgen ervoor dat PFAS en zware metalen uit het Scheldewater de atmosfeer worden ingebracht. Volgens berekeningen kan dat evenveel zijn als de cijfers bij Indaver: die lopen op tot 1,8 kg per jaar. Verder is er nog de vertroebeling van het Scheldewater dat voor meer en méér problemen kan zorgen bij het openhouden van de centrales de komende jaren. Rond PFAS-concentraties in de lucht is er weinig geweten. Men pretendeert zelfs dat de meetmethodes nog niet op punt staan. Dan telt het voorzichtigheidsprincipe, zegt VLAREM: eerst onderzoeken, dan beslissen.

In Amerika deed men al in 1977 onderzoek naar deze stromen en wordt bevestigd dat koeltorens drift veroorzaken waar chemicaliën inzitten die de omgeving schaden. Koeltorens zijn normaal uitgerust met driftverwijderaars, maar in de literatuur vinden we waarden terug van ca 0,002% van het koelwater dat daarna nog ontsnapt in de atmosfeer. 

Het is in deze kleine hoeveelheid Scheldewater dat chemicaliën door de wind meegenomen worden tot wel 1 km tot 2 km van de koeltorens. De studies doen geen onderzoek naar welke chemicaliën nu juist worden meegenomen. Daarom vraagt Climaxi extra onderzoek naar het effect van deze drift op PFAS, zware metalen als Arseen, Cadmium en andere.

Havenuitbreiding.

Bovendien zou de intentie om Doel verder open te houden wel eens kunnen botsen met de verdere uitbreiding van de Haven van Antwerpen. Men kiest de weg van de gemakkelijkheid: grotere schepen met meer diepgang voor een grotere haven, dat betekent ook mee baggeren en slib dat men niet meer weg krijgt. Eigenlijk lijkt het er op dat men voortdurend in de Schelde moet blijven ‘roeren’ om ze bevaarbaar te houden. De Nederlandse waterkundige Hans Winterwerp waarschuwde op een Scheldesymposium in 2012 (https://docplayer.nl/46555846-Vnsc-scheldesymposium.html) al dat dat zou kunnen leiden tot een ‘systeemwijziging’ zoals die zich ook voordeed bij de Loire, waarbij er op een bepaald moment een kritieke situatie optreedt en al te sterk vertroebeld water niet meer bruikbaar zou kunnen zijn als koelwater voor de kerncenreale.

Filip De Bodt

0496/718472