Ronse: laatste kans voor Utexbel.

Minister Demir maakte haar beslissing bekend rond de NV Utexbel in Ronse. In plaats van een vergunning van vijf jaar krijgt het bedrijf een proefvergunning voor 18 maanden, een laatste kans om zich in orde te stellen met de Europese Kaderrichtlijn water die in 2024 normen voor oppervlaktewater verstrengt. De GOVC (Gewestelijke Omgevings Vergunningen Commissie) had eerder het weigeren van de vergunning voorgesteld. Demir verstrengde wel aanzienlijk de lozingsvoorwaarden. Climaxi blijft op zijn hoede en wil dat het bedrijf deze kans grijpt om afdoende te saneren of te verhuizen.

Al jaren sukkelt Utexbel met zijn vergunningen. Het bedrijf gebruikt een tactiek terwijl tegen alles in beroep wordt gegaan op alle mogelijke manieren en ondertussen nieuwe vergunningen aangevraagd worden. Door deze carrousel kwam er zelden een beslissing aan te pas en werden bevolking en overheid jaren aan het lijntje gehouden.

Vergunning op proef.

In de vergunning op proef worden strenge voorwaarden gesteld: gevaarlijke afvalstoffen als permethrine en fosforhoudende brandvertragers moeten herbruikt of afgevoerd worden. Er moet voortdurend gemeten en gestudeerd worden op verdere reductie van alle afvalstoffen. De gevraagde versoepeling van de PFAS-normen komt er niet en het bedrijf moet een buffer bouwen die gekoppeld is aan de werking van de overstorten op de Molenbeek. Fenolen moeten eveneens beperkt worden en desgewenst moet het rioolstelsel van het bedrijf gereinigd worden. Andere zaken blijven bij het oude: er moet binnen de zes maanden nog maar eens een ondertekend contract met Aquafin voorliggen, de groenzone moet niet uitgebreid worden en het nachtwerk mag in tegenstelling tot de sectornormen verder gaan.

Tewerkstelling.

Demir heeft dus een laatste kans gegeven aan Utexbel met het oog op het redden van de tewerkstelling van ongeveer 700 mensen in Ronse. Climaxi is een sociale klimaatorganisatie en dus gevoelig voor dit argument: “Wij begrijpen dat Demir een laatste kans geeft. Het moet dan evenwel een laatste kans zijn om het bedrijf toe te laten zijn kapitaal (60 miljoen €) te mobiliseren voor echte veranderingen. De Molenbeek is dermate vervuild door de textielbedrijven uit Ronse dat de volksgezondheid in gevaar is en men de oever afsluit of het drinken van putwater verbiedt. De bedrijfsleiding moet begrijpen dat men niet eeuwig boven de wet kan staan. Indien men nu opnieuw een spelletje gaat spelen met beroepen tegen deze vergunning, tegen contracten met Aquafin, het achterhouden van informatie of bemoeilijken van metingen enz…dan is iedereen er aan voor de moeite. Climaxi gaat de situatie dan ook van nabij opvolgen en zal niet aarzelen om de intrekking van de vergunning te vragen en klacht neer te leggen bij Europa, indien het bedrijf vertraging en verrotting als strategie gebruikt.”

Er is namelijk geen tijd te verliezen: als België Europese boetes wil vermijden, dan moet het opgelegde tijdsschema vanaf morgen strikt gevolg worden en is elke obstructie uit den boze.

Filip De Bodt

Utexbel