Ronse: VOKA niet blij met bezwaren Climaxi

Rechts begint een offensief tegen Climaxi. Na de oprispingen van Zuhal Demir, werken we nu ook VOKA op de zenuwen. VOKA is boos op Climaxi omdat wij buurtbewoners helpen bezwaar in te dienen tegen de N60 in Ronse. In Ronse wil men de ring rond maken, om zo meer verkeer aan te trekken en het gebied te 'ontwikkelen'. Dit gaat door natuur- en landbouwgebied en trekt het verkeer tussen Nederland en Frankrijk aan. Vanuit klimaatoogpunt is het verkeersplan dan ook onaanvaardbaar. Het geld dat geïnvesteerd wordt in extra auto-infrastructuur kan volgens ons beter naar beter openbaar vervoer gaan.

Climaxi dient bezwaar in als een deel van de mensen dat vragen. Als wij gecontacteerd worden door bewonersgroepen, dan gaan wij daar op in. VOKA maakt verder wel wat fouten in haar redenering over de rol van sociale organisaties in de maatschappij. Vlaanderen subsidieert een aantal bewegingen (van Gezinsbond over GAIA tot Climaxi). Daartegenover staan criteria: een beleidsplan maken, inspectie krijgen, aantal activiteiten enzovoort. Gelukkig moeit de overheid zich niet (zoals in Rusland) met de inhoud van wat die bewegingen doen. Dat is typisch voor een open en democratische maatschappij.

Overigens passeert VOKA (met o.m. zijn Open Bedrijvendag) ettelijke keren meer langs de kassa dan Climaxi. Om wat te doen? Om Vlaanderen te vervuilen en wat te schieten op mensen die het daar niet mee eens zijn?

Steun ons: wordt lid van Climaxi door overschrijving van minimum 10 EUR op BE40 0016 3236 1163. Lid worden van VOKA is veel duurder.

Filip De Bodt en Katrin Van den Troost

Het persbericht van VOKA: 

Bedrijven hekelen protest tegen ring rond Ronse

Na jarenlang onderhandelen is er eindelijk consensus over het toekomstige traject voor de ring rond Ronse. Zowel voor inwoners, bezoekers en bedrijven ligt een aantrekkelijk plan op tafel. Bedrijven maken zich samen met Voka Oost-Vlaanderen zorgen om de bezwaarplannen van milieugroep Climaxi. Verschillende milieu- en natuurorganisaties waren sterk betrokken tijdens het participatietraject, maar Climaxi lijkt de plannen alsnog te willen kelderen. 

“Begrijpe wie begrijpen kan,” stelt Elisabeth Minnaert. Als regiodirecteur voor de Vlaamse Ardennen en Leiestreek bij Voka Oost-Vlaanderen vertegenwoordigt ze ondernemers en bedrijven in de streek. “Het gekozen traject is een absoluut win-win-win verhaal. Zowel voor de inwoners van Ronse en de bedrijven die er gevestigd zijn als voor de natuur. Dat je als milieugroep een sterk project voor méér verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en een groene gordel tussen het Muziekbos en het Kluisbos probeert te torpederen, is onverklaarbaar. Verschillende milieu- en natuurorganisaties waren sterk betrokken tijdens het participatietraject maar Climaxi, die hieraan niet deelnam, lijkt de plannen alsnog te willen kelderen. Ze kregen nochtans alle kansen om hun bezorgdheden kenbaar te maken.” 

Het voorgestelde traject voorziet naast 350ha extra bos ook onder andere extra investeringen in fietspaden, een fietssnelweg naar Oudenaarde, een betere en veiligere bereikbaarheid van industriezones Klein Frankrijk en Pont West en een tunnel die vrachtwagens uit het centrum van Ronse houdt. Veranderingen die de hele regio ten goede komen.

Beroepsberoepers

“De trend waarbij milieu- en andere verenigingen veranderingen blokkeren is onhoudbaar aan het worden,” meent Jan Geers, directeur belangenbehartiging bij Voka Oost-Vlaanderen. “Er worden honderdduizenden euro’s uitgetrokken voor inspraakmomenten en participatietrajecten. Die hebben als doelstelling om tot een gedragen ontwerp te komen, waarin alle betrokkenen met constructieve voorstellen kunnen komen en bezorgdheden kunnen uiten. Zo zouden we tot een vlotter vergunningsproces moeten komen. Maar het tegendeel is waar. Na een lange aanloopfase blijken er telkens verenigingen die redenen vinden om een project te blokkeren. Dat de Vlaamse overheid hierbij -ongewild- haar eigen bezwaarschriften financiert (Climaxi ontving in 2022 €144.678 aan subsidie van de Vlaamse Overheid), is hemeltergend.”