Het ICS investeringshof: ISDS in vermomming

Volgende week start in Brussel de twaalfde onderhandelingsronde voor TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS.  Op de agenda staat onder andere het ICS , het ‘International Court System’.

Link naar uitgave over ISDS in vermomming

Het Transatlantisch Handels- en Investeringsverdrag (TTIP) is een vrijhandelsverdrag dat momenteel in onderhandeling is tussen de EU en de VS. Volgens voorstanders zal dit verdrag de Europese economie stimuleren. Maar er zijn ook veel tegenstanders en kritische stemmen omdat onze milieu- en sociale rechten op de helling komen te staan. Hoewel President Obama de onderhandelingen graag vóór het einde van zijn ambtstermijn zou afronden, blijven de gesprekken aanslepen.

Eén van de meest bekritiseerde punten in de onderhandelingen is het Investor State Dispute Setllement mechanisme - ISDS. Dit mechanisme geeft buitenlandse investeerders extra rechten  waarmee zij in private gerechtshoven overheden kunnen aanklagen als een nieuwe wet hun toekomstige winsten in gevaar brengt. Dit betekent dat het invoeren van nieuwe regels ter bescherming van burgers en leefmilieu een nieuw prijskaartje krijgen.

Als een reactie op de vele kritiek hierop bracht de Europese Commissie vorig jaar september een alternatief naar buiten: het ‘International Court System’. Maar ook het ICS kan niet op veel steun rekenen.

Mia van Dongen, Climaxi,: “Het ICS verandert niks aan onze fundamentele bezwaren tegen een arbitragesysteem. Buitenlandse investeerders krijgen nog steeds privérechten, de onafhankelijkheid van rechters wordt niet gegarandeerd en overheden worden nog altijd beperkt in hun mogelijkheden om nieuwe wetgeving in te voeren. Bovendien negeert de Commissie de uitkomst van de publieke consultatie, waarin 97% van de deelnemers ISDS afwees.

Niet alleen vanuit het middenveld komt er kritiek. Zes Belgische Europarlementariërs, waaronder Kathleen van Brempt en Bart Staes, wezen eind vorig jaar het ICS af als alternatief voor ISDS. ‘De Commissie strooit ons poeder in de ogen’, was de titel van hun artikel. Verschillende verenigingen van rechters, waaronder de ‘European Association of Judges’, trekken zowel de legaliteit als de noodzaak van een Internationaal Investeringshof in twijfel.

Mia van Dongen: “Hoewel de term ‘Internationaal Investeringshof’ lijkt te suggereren dat het om een volwaardig rechtssysteem gaat, is dat niet het geval. ICS blijft net als ISDS een arbitrage systeem. Bovendien bestaan er zowel in de EU als in de VS al sterke rechtssystemen, waar investeerders hun belangen kunnen verdedigen.

 Het is dus totaal niet nodig om daar nog een apart ‘rechtshof’ aan toe te voegen.” Mia van Dongen mia(at)motherearth.org