PFAS

Vlaanderen is vervuild met PFAS. Zowel historische als hedendaagse vervuiling via de industrie, lozingen, stortplaatsen, bouwwerven, brandblusoefeningen ... maken van onze regio een PFAS-hotspot. Deze vervuiling met forever chemicals is geen goede zaak voor ons milieu en de volksgezondheid. Climaxi volgt de PFAS-problematiek nauw op en steunt lokale actiecomités die zich verzetten tegen verdere PFAS-vervuiling.