Antwerpen: Hart boven hard dag

Add to Calender 2022-06-11 08:00:00 2022-06-11 08:00:00 Antwerpen: Hart boven hard dag | Climaxi Iedereen heeft recht op een menswaardig leven. Zoals het motto van ons jaarthema ‘Er is wel geld!’ zegt, geloven wij dat dit mogelijk is. Het is een kwestie van de middelen in de juiste domeinen te investeren. Weg van schaarste en polarisatie, want er is genoeg voor iedereen. Deze Hart boven Hard-dag laten we in de voormiddag enkele interessante denkers en doeners aan het woord die elk op hun terrein opkomen voor duurzame en solidaire oplossingen. Namen volgen snel! Na een gezellige lunch samen, gaan we aan de slag in verschillende werkgroepen. https://www.climaxi.be/agenda/antwerpen-hart-boven-hard-dag Stedelijk Lyceum Offerande – Offerandestraat 19, 2060 Antwerpen Climaxi noreply@nestor.coop Europe/Brussels public

Iedereen heeft recht op een menswaardig leven. Zoals het motto van ons jaarthema ‘Er is wel geld!’ zegt, geloven wij dat dit mogelijk is. Het is een kwestie van de middelen in de juiste domeinen te investeren. Weg van schaarste en polarisatie, want er is genoeg voor iedereen. Deze Hart boven Hard-dag laten we in de voormiddag enkele interessante denkers en doeners aan het woord die elk op hun terrein opkomen voor duurzame en solidaire oplossingen. Namen volgen snel! Na een gezellige lunch samen, gaan we aan de slag in verschillende werkgroepen.

Werkgroep 1 – Stop energiearmoede, zorg voor mens en milieu! * (samen met Climaxi)

Onze lentecampagne ‘100% woonrecht’ bracht het middenveld en burgers samen om na te denken over oplossingen voor de wooncrisis. Op deze Hart boven Hard-dag kijken we hoe we actie kunnen ondernemen tegen de groeiende energiearmoede. De energiecrisis legt een problematische afhankelijkheid van fossiele brandstoffen bloot en maakt meer mensen bewust van de valstrik van het neoliberaal denken: de kost wordt doorgeschoven naar de burgers en het milieu.
> Kom mee nadenken over hoe we het licht aan kunnen zetten voor een duurzaam en solidair energiebeleid!

Werkgroep 2 – Psychische zorg, een recht, geen luxe *

De recente actieweek ‘Zorg is geen luxe’ van onze groep Zorg om Zorg toonde de harde realiteit achter de slogans van ‘zelfregie’ en ‘zorg op maat’ in de gehandicaptenzorg. Er wordt zorgbudget beloofd, maar niet uitbetaald.  De wachtlijsten blijven lang en de druk op de mantelzorgers en zorgverleners neemt toe. Vergelijkbare tendensen van uitsluiting en vermarkting merken we in de psychische zorg. De nood is groot, maar grote groepen hebben geen toegang tot de nodige hulp. Ook hier willen we zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners een stem geven. Op basis van hun ervaringen willen we knelpunten formuleren én alternatieven aanreiken.
> Wil jij je mee inzetten voor psychische zorg als recht? Doe mee met de werkgroep! 

Werkgroep 3 – Extreemrechts, no way! *

Op 8 mei luisterden we in Breendonk met ingehouden adem naar de krachtige getuigenissen van Ellen De Soete en Simon Gronowski. Verzetshelden eren doen we door hun inzet niet te vergeten en door ervoor te zorgen dat er in onze samenleving geen plaats is voor uitsluiting, haat, racisme, uitbuiting en geweld. Dat is werk van elke dag. 

We bouwen aan een ruime coalitie van middenveldorganisaties en burgers die een halt willen toeroepen aan de opgang van extreemrechts. We onderzoeken de verschillende inrijpoorten langs waar extreemrechtse ideeën hun weg vinden in de media, in de politiek, in de hoofden van de mensen. Hoe kunnen we frustratie en angst omsmeden in collectieve actie voor een inclusief en solidair beleid in de plaats van zondebok-wijzen? Er is immers genoeg voor iedereen!
> In deze werkgroep informeren we je over de plannen van de coalitie en vragen we jouw inbreng over de rol van Hart boven Hard. Denk je mee?

Werkgroep 4: De koopkracht daalt, het verzet groeit! 

Omdat alles te duur wordt, moeten de lonen omhoog! Want de lonen zijn geen ‘last’, net zomin als de zorg een ‘last’ is, of de sociale woningen, de dienstensector, het verenigingsleven, het onderwijs, de cultuur, … Integendeel, ze maken deel uit van onze rijkdom. Met deze boodschap roepen de drie vakbonden ons op om massaal mee te komen betogen in Brussel op 20 juni. “Het wordt een historische manifestatie.”

Daar wil Hart boven Hard bij zijn, creatief en zichtbaar. Wat denk je van een ‘tableau vivant’ langs het parcours van de betoging?
> Geef jij graag mee (artistiek) vorm aan onze actie tijdens de betoging van 20 juni? Sluit je aan bij deze werkgroep!

* Ook het denk- en doewerk van de andere werkgroepen willen we een plaats geven op deze betoging!