Manifestatie voor Gaza: Stop het bloedvergieten, stop de straffeloosheid!

Add to Calender 2023-10-22 12:00:00 2023-10-22 12:00:00 Manifestatie voor Gaza: Stop het bloedvergieten, stop de straffeloosheid! | Climaxi https://www.climaxi.be/agenda/manifestatie-voor-gaza-stop-het-bloedvergieten-stop-de-straffeloosheid Schumanplein, Brussel Climaxi noreply@nestor.coop Europe/Brussels public

De inwoners van de Gazastrook worden momenteel geconfronteerd met het dodelijkste offensief in hun geschiedenis. Die komt bovenop de immense humanitaire ramp als gevolg van de Israëlische blokkade waaraan de bevolking al 16 jaar lang is onderworpen. In slechts een paar dagen tijd zijn meer dan 6.000 ton bommen afgeworpen op dichtbevolkte burgergebieden. Daarbij vielen in één week al meer dan 2.750 doden in één week, waarvan een derde kinderen (situatie op 17 oktober 's middags). Bovendien heeft Israël de Gazastrook volledig afgesloten, waardoor de aanvoer van water, elektriciteit, voedsel en brandstof en de toegang tot humanitaire hulp zijn afgesneden.


Geconfronteerd met het drama dat zich voor onze ogen ontvouwt, moet het kompas van België en de Europese Unie meer dan ooit het internationaal recht en de bescherming van het leven, de waardigheid en de mensenrechten blijven. Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties zal aanstaande zondag 22 oktober vanaf 14.00 uur demonstreren voor het hoofdkwartier van de Europese Commissie om te eisen dat de EU en België :

  • alles doen wat in hun macht ligt om een staakt-het-vuren, de bescherming van alle burgerbevolkingen en toegang tot internationale hulp voor de bevolking van Gaza te verkrijgen;
  • oproepen om de rechten van iedereen te eerbiedigen in overeenstemming met het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechtenwetgeving;
  • eisen dat Israël het beleg van Gaza stopzet met het oog op het opheffen van de blokkade en het opnieuw verbinden van Gaza met de rest van de Bezette Palestijnse Gebieden;
  • politieke en financiële steun geven aan het lopende onderzoek van het Internationaal Strafhof naar de situatie in Palestina en de aanklager van het Strafhof aanmoedigen om hiervan een prioriteit te maken, zodat alle oorlogsmisdadigers snel ter verantwoording kunnen worden geroepen;
  • de structurele oorzaken van het huidige conflict aanpakken door bindende maatregelen tegen Israël te nemen om een einde te maken aan de bezetting, kolonisatie en de apartheid die het Palestijnse volk treffen.

Praktisch:

  • Datum: Zondag 22 oktober 2023, om 14u
  • Plaats: Schumanplein, 1040 Brussel

Voorlopige lijst van ondertekenaars : 11.11.11., Association belgo-palestinienne, ARCI, Les Ambassadeurs d'expression, Agir pour la paix, AWSA-Be (Arab Women's Solidarity Association - Belgium), BA4P, Broederlijk Delen, CNAPD, De-Colonizer, Een Andere Joodse Stem, Fédération internationale des droits humains (FIDH), Intal, Jeunes CSC, Jeunes FGTB, Palestina Solidariteit, Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB), Présences et actions culturelles (PAC), Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, Solsoc, Soutien belge Overseas, Viva Salud, Vrede vzw