Climaxi: beweging voor een sociaal klimaat

Climaxi is een organisatie die opkomt voor het klimaat en voor sociale rechtvaardigheid. Ons nationaal secretariaat vind je in Gent en ook in Herzele hebben we een kantoor. Climaxi werkt met een klein team van medewerkers en een heleboel vrijwilligers/activisten in de verschillende regio's.

Climaxi komt op voor hernieuwbare energie en bindt de strijd aan met fossiele en kernenergie. We werken rond lokale landbouw en visserij, als alternatieven voor de grote en vervuilende agro-industrie en distributieketens. We zijn actief rond de grote klimaatconferenties van de VN maar zetten net zo goed lokale acties op rond mobiliteit, energie-armoede of energiecoöperaties. Op een moment dat de EU aan Griekenland een onmenselijk bezuinigingsbeleid oplegt, importeert Climaxi Griekse solidariteitsproducten van kleine coöperatieven en een bezette fabriek.

Volgens Climaxi is het moeilijk om het klimaat en de planeet te vrijwaren, zonder het hele systeem van winst in vraag te stellen. System change, not climate change!

Waarom actie voor een sociaal klimaat?

  • Wij bouwen een actiebeweging op in plaats van eenzijdig te focussen op lobbywerk. Climaxi wil daarom mensen op straat brengen, debatten voeren en acties organiseren of ondersteunen. Zo maken we werk van een tegenbeweging van onderop. Ook jij kan ons daarbij helpen.
  • We willen een sociale en solidaire aanpak voor het klimaatprobleem. Zonder sociale oplossingen, zal het klimaat niet beter worden. Hetzelfde systeem helpt de mensen en de aarde om zeep. We gaan op zoek naar een draagvlak om tot echte veranderingen te komen.

Waar staan wij voor?

vzw Climaxi is een sociale beweging die verandering wil in de richting van een duurzame, solidaire en sociaal rechtvaardige maatschappij. Dit is een maatschappij waarin de democratische betrokkenheid in politieke, culturele en economische aangelegenheden veel hoger is dan vandaag, en waarin er grotere sociale en politieke gelijkheid is. Dat is één van de belangrijkste sleutels om het klimaatvraagstuk op een effectieve en sociaal rechtvaardige wijze aan te pakken.

Daarom ondernemen wij acties gericht op bewustzijnsverandering en beleidsbeïnvloeding. Wij nemen ook initiatieven die groepen en individuen kunnen bijeenbrengen om samen actie te voeren rond specifieke punten. Wij verdedigen de belangen van alle onderdrukte en uitgesloten groepen, in het bijzonder van zij die het hardst getroffen zijn door de klimaatproblematiek en we trachten hun eisen en noden een sociaal-ecologische invulling te geven. 

Voor Climaxi is de klimaatkwestie fundamenteel een sociale kwestie en vergt ze fundamentele, structurele sociale veranderingen. Wij baseren ons op de principes van participatief ecologisch burgerschap, zelforganisatie, de opbouw van alternatieven via samenwerkingsverbanden met andere organisaties en bewegingen, en een bevrijdende opvatting bewustmaking, gericht op het vergroten van onafhankelijkheid en kennis bij de deelnemers.

    Meewerken? 

    Climaxi is op zoek naar vrijwilligers! We zoeken mensen die ons kunnen helpen met inhoudelijke dossiers, infostands of activiteiten. Wie onze beweging mee wil uitbouwen is welkom in onze verschillende werkgroepen en in de stuurgroep.

    Meer weten? Neem contact met ons op!

    Vlaanderen, verbeelding werkt