Onteigeningen N42: De overheid informeert

Sinds kort wil de Vlaamse Regering nog eens werk maken van de omleiding van de N42. Onteigenaars zijn op pad om de mensen stukjes tuin en weiden te ontfutselen. Voor sommigen is het de derde keer dat ze er mee geconfronteerd worden. Mensen bouwen een landbouwbedrijf uit of kozen voor een rustige omgeving en krijgen plots een halve autostrade op dertig meter van de woning.

Het Aktiekomitee N42 blijft zich verzetten tegen de omleiding in Sint-Lievens-Esse/Steenhuize. De N42 mag geen grote weg worden die extra verkeer aantrekt met de problemen die daar bij horen: lawaai, kankerverwekkend fijn stof, vernietiging van landschap en natuur.

Het klopt dat er vijftienduizend auto's per dag over het oude tracé passeren. We willen dit wel even nuanceren.

Die vijftienduizend, dat is ongeveer het gemiddelde van alle rijkswegen in Vlaanderen. De N42 staat op nummer 1289 van de 3230 telpunten als het over aantal wagens gaat. Op de helft ervan rijdt er dus meer verkeer. Moeten daar dan overal rondwegen gelegd worden? De N46 (Aalst-Oudenaarde) in Borsbeke en Hillegem krijgt het dubbele aan verkeer te verduren. Moet daar dan ook een omleiding komen?

Uiteraard moet de bestaande weg verbeterd en vernieuwd worden: voor ons part met fluisterasfalt, losliggende fietspaden en waar mogelijk zijwegen voor landbouwvoertuigen. We kunnen evenwel niet aanvaarden dat men de problemen voor de eigen deur cadeau doet aan mensen die tweehonderd meter verder wonen.

Op dinsdag 18 juni organiseert de Administratie Wegen en Verkeer in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap een infosessie voor mensen die onteigend worden. Inwoners worden in groepjes van drie uitgenodigd om inlichtingen over hun perceel in te winnen. Wie een paar meter verder woont heeft blijkbaar geen nood aan informatie en een zicht op het ganse tracé geeft men de mensen niet.

Wij nodigen U uit om die informatie mee met ons te gaan opvragen. We komen samen om 18u45 op de parking van de Wattenfabriek te Herzele en brengen een bezoekje aan de onteigenaars. Breng gerust bordjes en ballonnen mee.

Vanaf 20 uur kan iedereen de plannen inkijken in her café van vzw 't Uilekot. Ze worden toegelicht door Climaxi Z.O.-Vlaanderen.