Elektrisch vissen doet pladijs verdwijnen.

ILVO beloofde een jaar geleden te gaan onderzoeken wat het effect is van de Nederlandse pulsvisserij in de Zuidelijke Noordzee. In onze reportage ‘Fish & Run 3’ (2017) klaagden verschillende vissers over het verdwijnen van vis in de Noordzee. De hoeveelheid vis zal vergeleken worden met die van voor 2009, toen de elektrische pulsvisserij startte. Na overleg met de sector en het aanvragen van de nodige projectfinanciering ging het project in september ll. van start.

Elektrisch vissen is een door velen gecontesteerde techniek. Door kleine elektrische stroomstoten uit te delen op een paar tientallen centimeter boven de zeebodem, kan men vis vangen zonder de bodem te beroeren en met minder brandstof. Dit is goed voor het klimaat, zo luidt de officiële versie. 

Kustvissers, hengelvissers en milieuorganisaties zoals het Franse Bloom, Greenpeace en vzw Climaxi betwijfelen deze versie. Climaxi zegt dat alle studies toegeven dat elektrisch vissen efficiënter is. Ook het internationale instituut ICES geeft in alweer een studie toe dat elektrisch vissen op tong tot 30 % efficiënter is dan met de conventionele boomkor.  Op sommige plaatsen leidt dit tot overbevissing stelt Climaxi op basis van getuigenissen van vissers. Andere wetenschappers (o.m. van het ILVO) zeggen dat dit nauwelijks kan omdat de quota en andere visbeperkingen de bestanden regelen. Climaxi denkt dan weer dat die officiële regels niet naar behoren werken.

ILVO ging recent ook op zoek naar het verband tussen voeding en voortplanting bij verschillende vissen. Kort gezegd: verdwijnen vissoorten als er te weinig voedsel is of zoeken ze andere prooien. Vooral bij Pladijs (Schol) kwam men tot de vaststelling dat er wel degelijk een band is tussen beide:  “Bodemvissen hangen voor hun voedsel af van benthische habitats. Samen met Cefas onderzochten we de maaginhouden van 7 vissoorten in de Noordzee. Kabeljauwachtigen (wijting, kabeljauw, schelvis) en lange schar waren minder sterk gelinkt met prooien in de bodem, terwijl er voor tong, schol en schar wel een duidelijk verband was tussen hun dieet en het voorkomen van bodemdieren in de verschillende habitats. Voor schol bleek bovendien dat er een verband was met visserij. Schol richt zich op kleinere, ingegraven bodemdieren die minder bleken voor te komen bij toenemende bevissing. Schol at vooral minder bij toenemende bevissing, eerder dan dat ze zich richten op een andere type prooisoort, i.e. prooien met andere karakteristieken.” Deze studie wijst volgens Climaxi op een mogelijke invloed van het pulsvissen: door de puls wordt er minder Pladijs gevangen dan vroeger. Graag vragen wij dan ook om te bekijken welke invloed de elektrische schokken hebben op deze prooisoorten.

Het Europees parlement stemde begin dit jaar voor een verbod op elektrisch vissen. Binnen het Europese systeem betekent dat niet dat er een wet gestemd is, wel dat er onderhandelingen gestart worden tussen het Parlement, de Commissie en de Raad van Ministers. Die onderhandelingen leverden tot nu toe niets op. 

Daarom wordt op zaterdag 3 november tussen 10u30 en 12 uur een actie georganiseerd aan de kaai te Nieuwpoort (achter de visveiling) die pleit voor een verbod op elektrisch vissen. Climaxi zal er zijn.

Filip De Bodt

 

Belgische schepen aan de Baelskaai te Oostende