Brussel: Trop is te veel

Add to Calender 2022-12-04 12:00:00 2022-12-04 12:00:00 Brussel: Trop is te veel | Climaxi https://www.climaxi.be/agenda/brussel-trop-te-veel Brussel Noord Station Climaxi noreply@nestor.coop Europe/Brussels public

De huidige energieprijzen zijn onbetaalbaar. Ze moeten drastisch verlagen en teruggebracht worden tot het peil van de lente 2021.

Het gaat ons allemaal aan. Steeds meer gezinnen betalen 400, 500 … tot meer dan 1000 euro per maand extra voor hun energierekening. Zelfstandigen en kleine ondernemers worden gedwongen hun activiteit stop te zetten omdat ze geen gas of elektriciteit meer kunnen betalen om hun machines te doen draaien of hun ruimtes te verwarmen.

Artiesten zien hun optredens geannuleerd worden omdat het budget van theaters opgaat aan de verwarming. Sommige studenten kunnen hun kotgeld niet meer betalen.

Ondertussen mesten de energiereuzen zich vet met obscene overwinsten. Dit alles dankzij onze onbetaalbare rekeningen. Wij weigeren te moeten kiezen tussen eten of verwarmen om de Engies en Totals van deze wereld vet te mesten. We verdienen beter! Al deze schandelijke winsten van de energiereuzen moeten in beslag worden genomen.
De regering moet dit horen en onmiddellijk actie ondernemen om de prijzen te drukken en de overwinsten te belasten!

De markt heeft gefaald. Het is volstrekt onbetrouwbaar: niet voor een gegarandeerde energievoorziening, niet voor de klimaattransitie, en niet voor betaalbare prijzen. Dit is niet langer houdbaar voor de samenleving als geheel.

Toegang tot energie is gewoon een primaire behoefte voor verwarming, om te eten, om zich te verplaatsen … om te leven.

De energiesector moet terug in handen van de overheid genomen worden, onder democratische controle van de bevolking.

De indexatie voor woon- en handelshuur moet:

  • 0% zijn voor de energieverslindende woningen en gebouwen
  • 2% max zijn voor de andere

Naast de energiefacturen kunnen families, studenten, handelaars en kleine ondernemers onmogelijk ook nog het hoofd bieden aan een aanzienlijke indexering van de huurprijzen of huurcontracten. De huurindexering aan 10% is oneerlijk en ongerechtvaardigd: Hypothecaire leningen worden niet geïndexeerd en de onderhoudskosten van gebouwen stegen niet plots met honderden euro’s.

De 1% moet betalen. Sedert jaren is er een geldtransfer van de zakken van de werkende klasse naar die van de multimiljonairs en de grote bedrijven van dit land.

Het wordt hoog tijd dat ze hun deel aan de maatschappij betalen. Hetzij door een belasting op de grote vermogens of door echt middelen vrij te maken om fraude en belastingontduiking te bestrijden. Zonder de werkende vrouwen en mannen van het land, zonder gezondheidszorg, zonder onderwijs, zonder openbare diensten … kan er geen rijkdom worden geproduceerd. 

Vandaag is België een fiscale hel voor werknemers en kleine zelfstandigen, terwijl multinationals en grote aandeelhouders haast niets betalen. Deze middelen zouden kunnen worden geïnvesteerd in een rechtvaardige klimaattransitie, isolatie van gebouwen, beter en goedkoper openbaar vervoer, hernieuwbare energie en duizenden banen.

De breedste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat is een kwestie van sociale rechtvaardigheid.


Laten we onze woede omzetten in actie!