Brussel: nationale vakbondsbetoging voor meer sociale bescherming en koopkracht

Add to Calender 2022-12-16 13:00:00 2022-12-16 13:00:00 Brussel: nationale vakbondsbetoging voor meer sociale bescherming en koopkracht | Climaxi Op vrijdag 16 december organiseren de vakbonden ABVV en ACV opnieuw een nationale betoging in Brussel voor sociale bescherming en de koopkracht. De loononderhandelingen draaiden uit op een sisser. Climaxi steunt deze actie en zal aanwezig zijn in Brussel tegen sociale onrechtvaardigheid en voor faire loononderhandelingen. https://www.climaxi.be/index.php/agenda/brussel-nationale-vakbondsbetoging-voor-meer-sociale-bescherming-en-koopkracht Brussel Climaxi noreply@nestor.coop Europe/Brussels public

Op vrijdag 16 december organiseren de vakbonden ABVV en ACV opnieuw een nationale betoging in Brussel voor de koopkracht. De loononderhandelingen draaiden uit op een sisser. Climaxi steunt deze actie en zal aanwezig zijn in Brussel tegen sociale onrechtvaardigheid en voor faire loononderhandelingen.

 Er komt namelijk geen loonsverhoging en geen verhoging van de uitkeringen (voor wie werkloos, ziek of op pensioen is). Dat is het standpunt van de werkgevers.  Daarom sprong het loonoverleg op nationaal niveau, tussen de vakbonden en de werkgevers, af. De regering besliste het volgende:

  • De maximale loonmarge bedraagt 0% (de brutolonen mogen dus niet stijgen door CAO-onderhandelingen) in 2023-2024. Dit zal ook zo zijn in 2025-2026 als de loonwet niet verandert. 
  • Vakbonden en werkgevers mogen onderhandelen over een energiepremie gaande van 0 euro tot maximaal 750 euro (de werkgevers vroegen 250 euro maximaal. 

Wie werkt aan een minimumloon, ontvangt een kleine verhoging van het nettoloon en dit met ten koste van mensen die geen werk vinden en armoedige werkloosheidsvergoedingen ontvangen:

  • De werkloosheidsuitkeringen bij SWT en volledige werkloosheid worden verhoogd met 1.3%.  Deze uitkeringen liggen onder de armoede-grens.
  • Het budget dat uitgespaard wordt, doordat de werkloosheidsuitkeringen voor volledige werkloosheid minder stijgen dan de rest, wordt gebruikt om de minimumlonen te verhogen (budget van 60 miljoen voor 2023 en 2024 samen). De minimumlonen worden dus verhoogd via de fiscaliteit (en dus niet door een verhoging van de brutolonen betaald door de werkgevers/bedrijven).  Dit was ook al zo in 2021-2022.
  • De ziekte-uitkeringen en de pensioenen worden verhoogd met 2 à 2.5%.

 

De vakbonden roepen op zich de 16de te verzetten tegen deze ontoereikende maatregelen en te blijven hameren op

  • De eis voor vrije loononderhandelingen zolang dividendenuitkeringen wel volledig vrij zijn. 
  • De eis dat iedereen een energiepremie verdient.
  • De eis dat er een prijsplafond moet komen op de energieprijzen – de formule uitgewerkt door Europa is veruit onvoldoende. 
  • De eis dat de minimumlonen écht omhoog moeten.
  • De eis dat de  fiscaliteit eerlijk wordt waardoor de belasting op arbeid daalt en de belasting op vermogen en winsten stijgen.

Climaxi steunt deze eisen en tekent mee verzet aan tegen de uitholling van burgerrechten, de ongelijke financiële verdeling van de lasten – nota bene in crisistijd – en de toenemende armoede die door dit beleid gefaciliteerd wordt.