Internationaal standpunt over Gaza en Israël

Climaxi, als lid van de federatie van Friends of the Earth International (FoEI), zet zich mee achter het standpunt van de koepel. Als federatie die zich inzet voor vrede verzet Friends of the Earth International zich tegen alle gewelddaden. We zijn geschokt door de beelden die uit zowel Israël als Gaza komen en zijn diepbedroefd dat onschuldige mensen al tientallen jaren de prijs betalen zonder een rechtvaardige oplossing voor een fundamenteel onhoudbare situatie. In niet mis te verstane bewoordingen veroordelen wij met klem het doden van onschuldige mensen en het nemen van gijzelaars.

FoEI en ook Climaxi steunen de zelfbeschikking van het Palestijnse volk in de gebieden die Israël sinds de oorlog van 1967 bezet heeft. Wij zijn krachtig gekant tegen de militaire bezetting door Israël en de voortdurende diefstal van land voor nederzettingen, als ook het tolereren van geweld en terreur van kolonisten tegen de Palestijnen. Wij zijn het volledig eens met de visie die is geschetst in VN-resolutie 67/19 (2012): “het verwezenlijken van de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk, het bereiken van een vreedzame regeling in het Midden-Oosten die een einde maakt aan de bezetting die in 1967 begon én de visie van twee staten: een onafhankelijke, soevereine, democratische, aaneengesloten en levensvatbare Palestijnse staat die in vrede en veiligheid zij aan zij leeft met Israël op basis van de grenzen van vóór 1967.”

We hebben ons ook herhaaldelijk uitgesproken over de penibele situatie in de Gazastrook. Zestien jaar lang heeft Israël het vrije verkeer van mensen en goederen in en uit Gaza ontkend. Tijdens deze blokkade heeft Israël ongestraft Gaza gebombardeerd, waarbij de civiele infrastructuur is vernietigd en onschuldige mensen zijn omgekomen. In 2016 noemde de secretaris-generaal van de VN het “een collectieve straf waarvoor verantwoording moet worden afgelegd”. Het diepgaande trauma dat de bevolking van Gaza is aangedaan, kan niet genoeg worden benadrukt.

Gedurende de gehele blokkade van Gaza heeft Israël geweigerd een langetermijnoplossing in te voeren die tot vrede en veiligheid voor iedereen zou leiden. En de internationale gemeenschap heeft haar macht en invloed ten opzichte van Israël bijgestaan en niet gebruikt om ervoor te zorgen dat Israël zich houdt aan de resoluties van de VN-Veiligheidsraad die een permanent einde eisen aan de bezetting van Palestijnse gebieden.

Nu gebeurt het ergste: er is een brutale asymmetrische oorlog uitgebroken tussen Israël en Gaza. De aanval op Israëlische burgers was gruwelijk; De reactie van Israël op de Palestijnen is overweldigend en verwoestend. Er zullen geen winnaars zijn in dit conflict: alleen meer dood en lijden.

Terwijl veel landen hun steun hebben toegezegd en zeggen dat zij achter Israël staan, valt Israël Gaza aan met de volledige kracht van zijn militaire macht. Er voltrekt zich een enorme en schokkende crisis in Gaza, nu een bevolking (waarvan bijna de helft jonger is dan 18 jaar) die al jaren wordt onderdrukt, nu wordt afgesloten van elektriciteit, water en brandstof. Bommen regenen neer op de bevolking en de infrastructuur van Gaza, waardoor duizenden zonder huis of onderdak achterblijven en ontelbare aantallen mensen om het leven komen. Deze aanval op de burgerbevolking van Gaza is een oorlogsmisdaad en moet onmiddellijk stoppen.

Op dit kritieke moment roepen wij op tot een einde aan het geweld. We roepen alle partijen op om hun verplichtingen op grond van de internationale mensenrechten en het humanitair recht na te komen en eisen dat de grondoorzaken van dit conflict eindelijk worden opgelost. Wij roepen Israël op om de VN-resoluties te aanvaarden die hen verplichten zich terug te trekken uit de sinds 1967 bezette gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem. Daarbij eisen we garanties dat het recht op terugkeer en compensatie wordt toegepast op Palestijnse vluchtelingen.

Deze oorlog zal waarschijnlijk eindigen met de dood van duizenden onschuldige mensen, maar de situatie op de lange termijn zal niet veranderen totdat zowel de Palestijnen als de Israëli's volledige autonomie hebben over hun eigen leven en land, en het vermogen hebben om in veiligheid en waardigheid te leven. Wij roepen alle naties en internationale instanties op om nu hun invloed aan te wenden om het huidige conflict op te lossen en een einde te eisen aan de bezetting en een eerlijke, rechtvaardige en permanente oplossing voor het Palestijnse volk.

Daarom zal Climaxi aanwezig zijn op de betoging op 22 oktober om 14u in Brussel, Shumanplein. Wil je meelopen? Laat iets weten via info@climaxi.be