Boom: Vlaamse Waterweg doorverwezen naar Correctionele Rechtbank voor nalatigheid asbeststort

Vandaag besliste de Raadkamer van Antwerpen dat De Vlaamse Waterweg zich zal moeten verantwoorden voor de Correctionele Rechtbank voor hun nalatigheid in verband met het asbeststort naast de Bosstraat in Boom.

Tussen 1973 en 1983 stortte het Eternit-bedrijf uit Kapelle-op-den-Bos asbestafval achter de woningen van de Bosstraat. In 1993 verwierf De Vlaamse Waterweg dit gebied om er grondoverschotten te storten bij de aanleg van de zeesluis in Hingene. Door onzorgvuldig omspringen met asbest en een gebrekkig onderhoud van de afdekking ligt het asbest er sinds veel jaren bloot aan de oppervlakte. Dit betekent al jarenlang een groot gezondheidsrisico voor de bewoners en bezoekers van de buurt (o.a. Festival Tomorrowland): het inademen van asbestvezels kan immers een dodelijke asbestkanker veroorzaken.

In 2015 legde OVAM de verplichting op aan De Vlaamse Waterweg om binnen het jaar te starten met de sanering, maar tot op vandaag gebeurde dit nog steeds niet. Sinds 2017 ijvert de actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ voor de onmiddellijke sanering van dit stort en in 2020 legden ze klacht neer die uiteindelijk leidde tot deze doorverwijzing van De Vlaamse Waterweg naar de Correctionele Rechtbank. Daar zullen ze zich binnenkort dus moeten verantwoorden voor het slecht beheer van dit stort.

Overgenomen van Red onze Kleiputten