Fiesta Partigiani - Camping Parkveld: een verslag

partigiani

Tijdens het tweede weekend van augustus verzamelden honderden mensen zich op Parkveld voor de Fiesta Partigiani. Drie dagen lang zonden zij via muziek, debat, workshops, cinéma en tal van andere activiteiten een duidelijke boodschap uit: Parkveld blijft!

De huidige plannen willen Parkveld, een prachtig stuk natuur en landbouwgrond, overgieten met beton en ombouwen tot een bedrijventerrein en residentiële wijk. Climaxi organiseerde daarom samen met Parkveld Blijft! en vrijwilligers het Fiesta Partigiani. Hiermee toonden we het Leuvens stadsbestuur dat heel wat mensen deze 34 hectare grond graag groen willen houden.

Meer zelfs, verschillende sprekers wezen erop dat Leuven in haar eigen voet zou schieten mochten ze Parkveld volbouwen. Het stadsbestuur kondigde enkele jaren geleden vol toeters en blazers aan dat de stad in 2030 volledig klimaatneutraal moet zijn. Dat wordt moeilijk als ze de resterende stukken groen volbouwen. De organisatoren schreven een visietekst en eisenbundel die ondertekend werd door zo’n 20-tal verenigingen (onderaan artikel)

Drukke dagen

Vrijdag vroeg in de ochtend verzamelden heel wat vrijwilligers om de handen uit de mouwen te steken. Het Fiesta Partigiani was een DIY-gebeuren. Met schup, nagels, kruiwagens en paletten gingen we aan de slag. Gelukkig was vrijdagavond alles opgebouwd en waren we helemaal klaar voor de livemuziek van Cruda. Het podium stond er ook voor Nick Meynen, de auteur van Frontlijnen, die een inspirerende toespraak hield over de lokale strijd wereldwijd.

Ook de jongste bezoekers kregen hun eigen hoek. Een heus doolhof van paletten rees op uit het niets, en de kleinsten namen hun speelgoed mee om met iedereen te delen.

Zaterdag was het druk! In de voormiddag verscheen een markt waar je tweedehands kleren, veganistische snacks, alternatieve publicaties, en nog veel meer kon kopen. In het bos startte een slackline workshop en werd een Gedichtenhoek opgericht. Tussen dezelfde bomen konden bezoekers genieten van een sneak preview van Fish & Farm 2, de nieuwe documentaire geproduceerd door Climaxi. Na de vertoning gingen de regisseur, lokale boeren, geïnteresseerden en zelfs enkele personages uit de film samen in gesprek.

Daarnaast bestond zaterdag vooral uit muziek. Zes groepen losten elkaar af, met een spetterend optreden van Los Callejeros als afsluiter. Deze laatsten speelden niet alleen de pannen van het dak, ze begeleidden tijdens hun optreden ook een Mexicaans offerritueel aan Pachamama. Met zo’n ritueel wordt moeder aarde bedankt voor de rijkdom die ze met ons deelt. Dit ingetogen moment van reflectie resoneerde bij iedereen, en herinnerde ons eraan dat er overal ter wereld gestreden wordt voor het behoud van de natuur.

callejeros

Na een drukke zaterdag startten we zondagochtend rustig, met een ontspannende wandeling door het groen dat Parkveld te bieden heeft. Natuurpunt Leuven begeleidde en trakteerde de wandelaars op allerlei weetjes over de fauna en flora die je er vindt (er zit zelfs een vos!). In de namiddag was het tijd voor de plenaire vergadering. Tien sprekers legden ons uit waarom het Parkveld voor hen belangrijk was, elk vanuit hun eigen invalshoek.

Zo wees Julie Defever van JNM Leuven ons op het belang van buitenspelen, en de rol van groene zones voor de jeugd. Alfons Roebben maakte ons wegwijs in de technisch jargon van de ruimtelijke ordening, en vertelde waarom de huidige plannen de bal helemaal misslaan. Ramon Kenis gaf een geschiedenisles en Monique Govaerts, die zelf een akker bewerkt op parkveld, had anekdotes genoeg om een hele dag te vullen. Maar daar stak de trekking van de boerentombola een stokje voor. De gelukkige winnaars kregen lokaal geproduceerde groenten, vegetarische kookboeken of Griekse olijfolie mee naar huis.

Met honderden bezoekers noemen we de Fiesta Partigiani een groot succes! Het hardnekkig verzet leeft meer dan ooit tevoren, en zal niet afzwakken tot de bouwplannen van de tafel worden geveegd!

Hannes Knapen

Eisentekst onder foto

lies defever

Eisentekst Fiesta Partigiani

Van vrijdag 11 tot zondag 13 augustus vindt op Parkveld in Heverlee het “Fiesta Partigiani” (feest

van het verzet) plaats. We verwachten dat weekend een heleboel mensen voor een mix van

muziekoptredens, workshops, wandelingen en ontmoeting. Parkveld is een groene en agrarische

zone van 34HA aan de Geldenaaksebaan, die al meer dan twintig jaar bedreigd wordt. Met dit

feest van het verzet willen we een duidelijke boodschap geven aan de stad en aan de wereld:

Parkveld blijft natuurlijk !

Parkveld is het hoger gelegen plateau van Park Heverlee. In het midden ligt de holle weg.

Eeuwenlang was dit het pad waarlangs mensen van het park naar de velden wandelden. Langs de

holle weg ligt vandaag aan de ene kant het militaire domein met zijn betonwegen en stukken

verwilderde natuur, aan de andere kant landbouwgebied met daartussen ook wat bouwgrond. Hier

en daar zijn er biologisch zeer waardevolle stukken. Wat een wonderlijke mix...

De stad Leuven, de intercommunale Interleuven en bouwfirma Extensa hebben echter plannen met

het gebied. Ze willen er een groot bedrijventerrein en een residentiële wijk neerpoten. Opvallend is

dat ze niet in staat blijken om overleg en inspraak te organiseren met de inwoners van de stad en de

buurtbewoners. Die oude stijl van besturen over de hoofden heen, leidt tot een grote reeks van

maatschappelijke zorgen en vragen over de impact van de dreigende betonnering.

Toen in 1977 het gewestplan werd opgemaakt, kreeg een spie van resterend landbouwgebied op

Parkveld plots een rode kleur: het werd bouwzone. Het stuk was nochtans gelegen tussen militair

domein en landbouwgrond. Zo werd bebouwing van die spie in principe mogelijk, al waren er tal van

juridische obstakels. Het gaat om een vergissing uit het verleden en we zien dat vandaag de politieke

wil groeit om dergelijke vergissingen recht te trekken. Zo is er op Vlaams niveau een besluit in de

maak voor verhandelbare grondrechten. De eigenaars van dergelijke gronden krijgen dan een

ruilvoorstel.

Bouwfirma's zijn er echter als de kippen bij om dergelijke stukken grond snel op te kopen, nog voor

er mag gebouwd worden. Op Parkveld was het Extensa die kleine stukjes grond van buurtbewoners

opkocht en later een groter stuk van de grond kon overkopen van het Leuvense OCMW, aan de prijs

van landbouwgrond plus een derde. Zo kwam vanaf 2007 het hele stuk bouwgrond in handen van

die projectontwikkelaar. Wanneer er groen licht komt om te bouwen, wint Extensa hoe dan ook al

via de speculatieve handel , door de hogere waarde op de grond...

 

Twee derde van de nieuwe bebouwing op Parkveld zou echter gaan naar de aanleg van een nieuw

bedrijventerrein, aansluitend op de bestaande ambachtenzone van Haasrode. Hier zijn de stad

Leuven en Interleuven de drijvende krachten achter het project, dat zou gerealiseerd worden op

landbouwgrond die vandaag nog grotendeels in handen is van het OCMW en die nog steeds volop

bewerkt wordt door boeren uit de regio. De leegstand op het bestaande bedrijventerrein van

Haasrode en de mogelijkheid om eerst andere zones aan te snijden, maken dat er vandaag geen

nood is aan een dergelijk groot en nieuw bedrijventerrein. De stad kan helemaal zelf beslissen om

dat project te schrappen.

 

Leuven zegt vandaag klimaatneutraal te willen worden. Als je weet dat stadsnabije landbouw en

groene, verkoelende zones essentiële bouwstenen zijn in de Leuvense klimaatstad , dan klopt het

niet om zo'n waardevolle, groene en agrarische ruimte te laten verdwijnen onder een laag beton.

Het verzet van buurtbewoners, landbouwers, middenveldorganisaties en klimaatactivisten tegen

deze bouwplannen groeit en bloeit dan ook. Van actiekamp tot burgerinitiatief, van

beroepsprocedures tot lobbywerk, van een collectieve tuin tot fiets- en wandeltochten. En nu, een

jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, is er dus het Fiesta Partigiani. De eisen zijn klaar en

duidelijk:

·

Schrap de bestaande plannen voor Parkveld en ontwikkel een aangepast plan dat ruimtebiedt aan landbouw, recreatie en natuur.

·

Ga in overleg hierover en ontwikkel dit plan met inspraak van bewoners van buurt en stad,van recreanten en passanten.

·

Hou in dat aangepaste plan rekening met de vele, actuele uitdagingen waar onze stad voor staat:

  1. De verkeersdruk verlagen om de leefbaarheid van Heverlee-Park te beschermen 
  2. Voor alle Leuvenaars de toegang waarborgen tot groene recreatie
  3. De toegang tot kwaliteitsvolle grond en rechtszekerheid voor de landbouwers die momenteel Parkveld bewerken garanderen. Dit zorgt ervoor dat het aandeel lokaal geteeld en seizoensgebonden voedsel omhoog gaat.
  4.  De natuurlijke corridorfunctie van Parkveld voor fauna en flora, als groene doorgang tussen Heverleebos en de Abdij van het Park, behouden
  5. Robuust groen in en rond de stad behouden of creëren, als koelende elementen in een opwarmende stad
  6. Het historische erfgoed van dit prachtige plateau naar waarde schatten
  7. Parkveld erkennen als een natuurlijke zone voor waterwinning
  8. Parkveld en andere open ruimtes deel maken van de stad van de toekomst en schenken aan de volgende generaties

Dit is een tekst van wakkere Leuvenaars – met ondermeer de steun van:

Actiegroep Parkveld Blijft! & Climaxi & Boerenforum & Wervel & Bond Beter Leefmilieu & Oxfam-

Solidariteit & Boerenbond & FIAN & Greenpeace & Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid

& Natuurpunt & Voedselteams & VELT & Leuven Verkeerd/t & Vrienden van Heverleebos en

Meerdaalwoud & Leuvense Anarchistische Groep & JNM-Leuven & De Bereklauw