Kruibeke/Zwijndrecht: stortplaats De Sterhoek vraagt versoepeling voor lozen van korte keten PFAS

De stortplaats De Sterhoek is een categorie 2-stort. Het diende tot nu toe voor niet-gevaarlijk afval en baggerspecie. De stortplaats, in handen van de Vlaamse Waterweg, deed sinds 2023 forse investeringen om haar lozingsnormen te halen. Uit de PANO reportage ‘Vlaanderen vervuit’ kwam naar boven dat de stortplaats veel te veel Bisfenol A, uranium en andere zware metalen loosde.

Nog tot en met 30 juni ligt er een openbaar onderzoek voor waarbij de stortplaats nu een versoepeling van de lozing van korte keten PFAS aanvraagt. Het gaat om een lozingsnorm 5 keer de geldende norm voor PFBA. En 1,5 keer de norm voor 3 andere korte keten PFAS. De bijgaande studie is duidelijk. De studie stelt vast dat de korte PFAS-componenten zeer moeilijk tot quasi niet verwijderbaar zijn uit het percolaatwater van de site, en dat de parameter PFBA bepalend is in de sturing van de waterzuivering van de site, bestaande uit een bezinkingsbekken + zandfilter + 5 AK-filters.

De hoeveelheid PFAS in het Scheldewater wordt nu al overschreden. Zo mag in Nederland niet meer gevist worden uit de Westerschelde omdat er te veel PFAS in het water zit. Het PFAS-bad zit wel degelijk vol. Er is nog heel wat bijgaand onderzoek nodig naar de toxiteit van korte keten PFAS als ook hoe men ze uit het milieu houdt. Als Departement Omgeving een versoepeling toestaat, gaat dit rechtstreeks in tegen het voorzorgsprincipe en bescherming van mens en milieu. 

Het is mogelijk om het percolaat van de site op te vangen en later, wanneer de juiste technieken voor handen zijn, verder te zuiveren. Business as usual de activiteiten verder zetten is bewust kiezen voor verdere vervuiling.

De Vlaamse Waterweg vraagt versoepeling ‘in afwachting van meer efficiënte zuiveringstechnieken voor de korte PFAS-ketens’. Het feit dat de vergunning geen einddatum heeft, geeft een hefboom uit handen. De regelgevende overheid legt zo volledig het iniatief voor investeringen bij het bedrijf. Een tijdelijke norm geeft de overheid de kans om in de toekomst opnieuw te kijken welk de beste technieken er zijn en deze op te leggen om ze toe te passen.

Dien nog tot en met 30 juni ons bezwaar in via deze link. Rechts bovenaan klikken op 'ik wens een bezwaarschrift aan te maken'.