N42: Vlaamse Regering negeert opnieuw juridische realiteit

De Vlaamse Regering keurde vorige week Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) goed voor de aanleg van twee extra rijstroken op de N42 tussen Zottegem en Wetteren.  Vorige week nog vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB) de bouwvergunning voor de omleiding van dezelfde weg te Herzele (Sint-Lievens-Esse). vzw Climaxi stelt vast dat de Vlaamse Regering geen rekening wenst te houden met de bezwaren van de RVVB en daarmee het project voor een veiliger N42 opnieuw blindelings hypothekeert.

In het arrest, dat er kwam na een procedure van omwonenden in Herzele, zegt de RVVB namelijk duidelijk dat de aanleg van de N42 moet bekeken worden als 1 geheel. In Herzele meende de overheid de verplichting om een Milieuëffectenrapport (MER) te moeten maken te omzeilen door te stellen dat het slechts om 3 kilometer weg ging. De RVVB ging daar niet mee akkoord en wees erop dat de overheid steeds zelf spreekt over een nieuwe autoweg tussen de E40 en Wallonië via Wetteren, Zottegem, Herzele en Geraardsbergen. De RVVB beschouwt dus de heraanleg van de N42, net als elke logisch denkende burger, als 1 groot onderling samenhangend project.

Op basis daarvan lijkt het logisch een maatschappelijk gedragen alternatief voor te dragen dat met brede steun kan gerealiseerd worden. Vlaanderen bleef op dat vlak in het verleden hangen in de strategie van de jaren zeventig: overal beton storten vanuit het (verkeerde) idee dat dit economische welvaart met zich mee zal brengen. Wat de N42 betreft denkt men dan aan vier rijstroken van Wetteren tot Zottegem en een omleiding in Herzele. De geplande omleiding in Geraardsbergen werd geschrapt. Het grootste aantal ongevallen vindt daar plaats, met name op de Astridlaan en de Grote Weg. Om een of andere duistere reden heft de Vlaamse Regering op alle verbindingswegen tol, behalve op de N42.

Daardoor trekt de weg ook nog eens een grote hoeveelheid zwaar verkeer aan. Het is alsof de Vlaamse overheid dit argument wil gebruiken om zijn plannen door te drijven.


Oosterzele

Climaxi pleit al jaren voor een visie op de toekomst van de volledige weg. Elke verdere ontwikkeling van de N42 botst op een trechter in Geraardsbergen en de verzadiging van de N42.

E40 Wetteren

In het Rapport Verkeersindicatoren Snelwegen Vlaanderen 2019 schetst het Verkeerscentrum de evolutie van het snelwegverkeer in 2019. (31 mrt. 2020). De algemene bevindingen van de voorgaande jaren blijven standhouden. De kaart vertoont in 2019 een gelijkaardig beeld als in 2018: “De aanzienlijke zone met een hoge graad van verzadiging (relatieve bezetting >10 uur /dag) in de Vlaamse Ruit lijkt zich in 2019 verder uit te breiden aan de randen. Voorbeelden hiervan zijn de hogerop vermelde uitbreidingen  op de E19-Noord van St-Job naar Brecht, op de E19-Zuid tussen Kontich en UZA, op de E17 van De Pinte naar Deinze, op de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren, op de E314 van Holsbeek naar Aarschot.” Dit rapport van het Vlaams Verkeerscentrum toont duidelijk aan dat de E40 tussen Merelbeke en Wetteren  (Erpe-Mere) dagelijks zijn verzadigingsgraad bereikt. Toename van verkeer via de N42 door verdubbeling (2X2 rijvakken) zal zeker leiden tot meer files op de E40. En andersom, wanneer er een file ontstaat op de E40 staat het verkeer op de rotonde over de E40 STIL, waardoor nog meer congestie optreedt op de N42 vanuit Zottegem richting Wetteren.


GRUP

Door de goedkeuring van het Plan torpedeert de Vlaamse Regering eens te meer haar voornemen om de N42 snel om te bouwen en veiliger te maken. Ze blijft tegen beter weten in beslissingen nemen die indruisen tegen de juridische realiteit. Ook nu weer wordt een deelvergunning aangevraagd voor een stuk weg in plaats van voor een volledige herinrichting. Ook in dossiers als Ineos (vernietiging kapvergunning) toonden de rechters dat men een andere visie wenst te zien en dat het soccisoneren van projecten een ‘trucje’ is uit het verleden.

De voorbije week zagen we politici de beslissing van de minsiter toejuichen. In één ruk voegden ze er aan toe “iedereen op te roepen om te stoppen met het dwarsbomen van de plannen.” Climaxi denkt dat elke inwoner die dit GRUP in twijfel trekt opnieuw een grote kans heeft om het te kunnen vernietigen. Mensen die onteigend worden of een (f)autostrade voor de deur krijgen oproepen om daar lijdzaam op toe te kijken is wel erg hilarisch: “In plaats van ernstig werk te maken van veiligheid over het ganse traject, schermt men opnieuw met foute dossiers en roept men vervolgens iedereen op om te zwijgen.”

Climaxi zou graag zien dat de N42 verbeterd wordt zonder er een nieuwe (f)autostrade van te maken die Nederland met Frankrijk verbindt: “Het zou ons heel wat kosten besparen waarvan de winst kan geïnvesteerd worden in sociale projecten die Oost-Vlaanderen in deze crisistijd echt vooruit helpen.”


Milieurapport

Climaxi stelt ook vast de het Milieurapport dat bij dit plan hoort alweer zeer onvolledig is. Zo zegt men dat de aanleg geen effect heeft op een aantal Europees beschermde natuurzones in de omgeving: “Uitgaande van de effectenanalyse kan er gesteld worden dat er geen significant negatieve effecten ontstaan ten aanzien van de bijzondere natuurgebieden in het studiegebied, zodat de opmaak van een passende beoordeling dan ook niet noodzakelijk geacht wordt.” Europa lacht al in zijn vuistje.

Filip De Bodt
0496/718472