Petitie: geen belastinggeld voor Ineos Project One

Ineos Will Fall, Climaxi en Greenpeace België lanceren een petitie om de waarborg aan Ineos stop te zetten. Ze vragen dat er geen belastinggeld naar Ineos Project One gaat, een fossiele plastiekfabriek zonder vergunning.

Op 20 juli werd de vergunning voor Ineos Project One vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, na beroepsprocedures door 14 ngo’s en twee Nederlandse provincies. Ministers beëindigden plots hun vakantie, de vorming van een nieuw stikstofdecreet schoot in een versnelling, en een CEO en Brits miljardair werd tot tweemaal toe ontvangen door de top van de Vlaamse en zelfs federale regering. Als kers op de taart werd afgelopen vrijdag 250 miljoen van de waarborg van een half miljard euro geactiveerd  voor Project One.

“Dat Bart De Wever en co plat op de buik gaan voor de rijkste Brit is hallucinant”, reageert Katrin Van den Troost voor Climaxi. “Dat onze Vlaamse regering weigert te kiezen voor het klimaat en investeringen in het algemeen belang, maar wel honderden miljoenen over heeft voor bedrijven die vakbonden opzij zetten, doet pijn aan de ogen.  Je zou je haast afvragen of dit geen oneerlijke staatssteun is.”

“De Vlaamse regering zit duidelijk in de zakken van de industrie en vergeet waar de Vlaming echt van wakker ligt”, zegt Nele Coen voor Ineos Will Fall. “Waar blijven de investeringen in kinderopvang, onderwijs, openbaar vervoer en zo veel meer? Waar blijft de toekomstvisie voor onze haven en in het bijzonder de petrochemie?”

Mathieu Soete, Greenpeace, besluit: “Na een zomer waarin alle hitterecords werden verbroken, met vele bosbranden en overstromingen, wordt het dringend tijd om stappen te zetten richting een klimaatneutrale haven zonder fossiele brand- en grondstoffen, een haven met veilige en duurzame jobs voor iedereen.”
 

Teken de petitie: https://www.11m.be/petitions/geen-belastinggeld-voor-ineos-project-one