Ronse: OVAM-onderzoek stelt 350 keer meer PFAS vast dan saneringsnorm.

Vorig jaar werd Ronse opgeschrikt door een PFAS-bom. Op verschillende plaatsen werd meer dan tien keer de saneringsnorm overschreden voor PFAS en BDE-brandvertragers genoteerd. In afwachting van verder onderzoek mochten inwoners langs de loop van de Molenbeek geen eieren van eigen kippen meer eten, geen grondwater gebruiken enzovoorts. Dat verder onderzoek is er nu: de hoogste waarde die genoteerd wordt is een PFAS-som van 35.917ng/liter of 350 maal de saneringsnorm van 100 ng/liter

Het advies dat daarop volgt luidt: “De OVAM zal op basis van een uitgebreide analyse verschillende instanties en partijen aanschrijven om onderzoeksverrichtingen uit te voeren om de verontreiniging die vastgesteld werd in kaart te brengen en na te gaan of er vervolgmaatregelen noodzakelijk zijn.”

De vervuiling breidt uit.

In 2021 noteerden we reeds alarmerende cijfers. Climaxi haalde toen volgende cijfers uit het OVAM-rapport: “Aan de oevers van de Molenbeek in de wijk Bakkereel noteert men meer dan 50.000.000 nanogram/l BDE-brandvertragers en stroomafwaarts bij Associated Weavers vonden de onderzoekers 520.000.000 nanogram /l BDE. Normen hebben we in Vlaanderen nog niet, maar in de VS slaan ze alarm vanaf 7.800 ng. In de parkzone aan de Ververij zit er 1.228 ng/l verzamelde PFAS in het water, dat is ongeveer tienmaal boven de saneringswaarde van grondwater. Aan de waterpartij naast het gemeentehuis zit men net boven die norm. In de peilputten en wachtbekkens van Utexbel ligt dat tussen 650 en 1200 ng/l.”

Vandaag is de toestand nog ernstiger. De waarden die in Ronse gemeten worden voor PFAS blijven rond de 2000 ng schommelen, maar de hoogste uitschieter die terug gevonden wordt is die in de Vloedbeek, aan het bedrijf Associated Weavers: 35.917 ng/liter of 350 keer de saneringsnorm. Ook aan het Bruulpark en de Ververij blijft men teveel PFAS en tot tien maal teveel brandvertragers meten. Een dodelijke cocktail. Op andere plaatsen vindt men dubbel zoveel arseen en lood dan de saneringswaarde. In een deelstudie ziet men zelfs dat de meters tilt slaan vanwege te hoge waarden.

Medewerking.

Verder lezen we ook dat een groot textielbedrijf, dat grenst aan de Molenbeek en maar liefst 250.000 liter grondwater per jaar oppompt, weigerde mee te werken aan de meetcampagnes. Men weigert zijn eigen peilputten te laten analyseren en wil dus niet eens weten of men door het gebruik van mogelijks vervuild grondwater ook de eigen arbeiders ziek maakt.

Voor Climaxi is de maat vol. Wij eisen dat mensen die dat willen een bloedonderzoek kunnen laten afnemen op kosten van de stad Ronse en dat onmiddellijk tot sanering en vervolging van de schuldigen overgegaan wordt. Er moet volledige klaarheid komen over de cijfers: men spreekt bijvoorbeeld over humaan-toxische (giftig voor de mens) waarden in woonzone 2, maar zegt er niet bij welke zone dat is. Op een aantal plaatsen worden de gemeten waarden nog vergeleken met oudere saneringsnormen. Er is nu echt genoeg gestudeerd, wij willen actie zien. Als die er niet komt dan ondernemen we zelf juridische stappen.

Filip De Bodt

 

 

Lozing Molenbeek