Utexbel krijgt vergunning: wat nu?

Minister Demir maakte deze week bekend dat zij een vergunning voor 5 jaar geeft aan de NV Utexbel te Ronse. Het bedrijf kwam de laatste jaren in het nieuws omwille van talloze overtredingen en zware vervuiling met o.m. PFAS en permetrine van de Molenbeek.

Demir heeft geprobeerd om een strenge vergunning uit te reiken, met PFAS onder de detectiedrempel en andere strengere parameters voor giftige stoffen. De vraag is of deze voldoende en afdwingbaar is. De Afdeling Handhaving gaf negatief advies en stelde ook bij de net verlopen proefvergunning vast dat het bedrijf herhaaldelijk in overtreding ging. 

Climaxi las ook hoe bij staalnamen flessen met permetrine etc…verdwenen. Volgens ons zal het bijzonder moeilijk zijn om op de huidige plaats aan deze voorwaarden te voldoen. Utexbel is een stokoud bedrijf dat ook als gebouw niet aan de hedendaagse normen voldoet. 

Wij stelden dan ook voor om het bedrijf 500 meter te verhuizen naar het industrieterrein Pont West. Het bedrijf staat in woongebied en blijft dan ook juridisch kwetsbaar. Met de opbrengst van de gronden die men ten gelde maakt door effectief een woonproject te realiseren, kan men een nieuwbouw financieren. Dit is volgens de directie evenwel te duur, maar concrete cijfers worden terzake niet op tafel gelegd. Climaxi gaat nu samen met de buurt bekijken of deze vergunning voldoet aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water en beslist binnenkort of het naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stapt.

Er duiken immers onmiddellijk ook al een aantal vragen op:

- De omgevingsvergunning (tot mei 2027) overschrijdt de duur van het huidige planologisch attest (tot mei 2026). Wat zijn daarvan de gevolgen?

- UTB heeft nu al aanpassingen gedaan om bepaalde afvalwaterstromen af te vangen. Waarom worden er dan nog uitzonderingen toegestaan tot juli 2024? Moet/kan het afvangen van die baden niet onmiddelijk opgelegd worden?

- UTB doet géén inspanningen om met duurzame producten te werken, laat staan dat het inspanningen levert om de herkomst en samenstelling van grondstoffen te traceren. Er is zelfs een achteruitgang t.o.v 2019 zegt de minister in de vergunningsacte (p24).

- PFAS emmissies worden moeten nu ook beter worden onderzocht en moeten in de toekomst onder de rapportagegrens zitten. Men gaat wel heel vlot over het feit dat UTB tot nu toe geen deftig onderzoek van de uitstoot uitvoerde en over de gebrekkige meetmogelijkheden rond rapportage in Vlaanderen.

- ALS de indamper goed werkt en/of ALLE baden worden correct afgevoerd, zal er minder vervuild afvalwater terecht komen in het waterzuiveringsstation van Ronse . Toch begrijpen wij niet waarom de (toekomstige) afkoppeling van dit station niet expliciet staat opgenomen bij de voorwaarden? In het dossier (p29) staat duidelijk vermeld dat er door de capaciteit die oa. UTB en Alpani nodig hebben (18.000 IE) een zeer ruime overschrijding is van 'de vrije capaciteit' die er nog is (IE 9902). 

De sociale klimaatbeweging wenst actievoerders in de buurt toch al proficiat met de bekomen verstrengingen van de normen. 

Filip De Bodt/Lech Schelfhout