Z.O.-Vlaamse N42-burgemeesters tekenen klimaatconvenant

zovla

In Herzele hebben dertien Z.O.-Vlaamse burgemeesters een klimaatconvenant ondertekend. Ze willen de uitstoot van C02 tegen 2030 met 40 % verminderen. Binnen de twee jaar wordt daar een plan voor opgemaakt. Ondertussen pleiten dezelfde politici voor méér wegen, shopping-centra en andere bouwprojecten. Op onze tafel kwam ondertussen de startnota voor de aanleg van het tweede stuk N42 te Oosterzele terecht. Hetzelfde dossier zit in Herzele opnieuw in de problemen.

Volgens inleider prof. Peter Tom Jones brengt de convenant een dynamiek die uiterst belangrijk is: “Deze convenant past in alle positieve klimaatinitiatieven. Zelfs Trump kan die niet meer terugdraaien: er wordt momenteel reeds  gedesinvesteerd in fossiele brandstoffen. Eind 2016 werd er al vijf triljoen dollar terug getrokken uit de sector. Grootbank Golden Sax zegt dat de kolenindustrie aan een terminale terugval begonnen is.

Volgens Climaxi-waarnemer Wim Schrever zijn er toch redenen tot ongerustheid: “De economie gaat misschien in de andere richting, maar de vraag is of lieden zoals Trump daar rekening mee houden. Als iemand op een week tijd wetenschappelijke websites rond klimaatverandering wil plat leggen, aan het hoofd van de administratie een klimaatontkenner zet én opgedoekte oliepijpleidingen voor o.m. teerzandolie opnieuw door Indianenreservaten wil sturen…dan weten we toch dat die man voor niet veel terug deinst.

De Intercommunale SOLVA wil samen met de gemeentebesturen de uitstoot van CO2 in Z.O.-Vlaanderen terug dringen met 40 %. Daarbij wordt voorlopig vooral gesproken over vergroening van transport en economie. Climaxi geeft het convenant een kans maar wijst er op dat een sociaal rechtvaardige klimaatpolitiek ook een fundamentele wijziging van bepaalde keuzes inhoudt. Wim Schrever: “ Ik heb hier niets gehoord over een echt structureel fietsbeleid, beter openbaar vervoer, minder auto’s en autowegen, een consequente ruimtelijke ordening enz. Dit zijn voor ons nochtans essentiële discussies. Als men het niet fundamenteel over een andere boeg gooit, dan blijft die vermindering van uitstootgassen tegen 2030 een lege doos. Belangrijk is wél dat men participatie van de burger voorop stelt. We zijn benieuwd hoe dat uitgebouwd gaat worden.” 

Tal van heikele dossiers in deze streek zijn tegenstrijdig met de vandaag gestelde nobele doelstellingen: het pleidooi voor de N60 in Ronse, de mogelijke bouw van het Unal-Shoppingcenter te Geraardsbergen en de door deze besturen gewenste omleiding van de N42 te Herzele-Zottegem-Oosterzele-Wetteren.  

N42

Het dossier van de omlegging van de N42 te Herzele/Zottegem komt terug in troebel water terecht. De overheid vergat dat er op de N42 ook buurtwegen uitkomen en dat die volgens een bepaalde procedure moeten afgeschaft worden. In Herzele dacht men dat de omlegging daar van de N42 in kannen en kruiken was. N-VA fractieleider Matthias Diependaele liet al weten dat de weg er definitief komt in 2018. Dit lijkt steeds minder een haalbare kaart te worden.

De Vlaamse overheid, de gemeentebesturen en de Administratie Wegen en Verkeer maakten immers de zoveelste fout op rij in dit dossier. Als men de omleiding van de N42 wil realiseren, dan moet men ook de buurtwegen afschaffen die verdwijnen. Zo zal het niet meer mogelijk zijn om via de Leugenstraat van Sint-Lievens-Esse naar Steenhuize te rijden of van Sint-Lievens-Esse naar Zottegem via de Schonenberg. Deze buurtwegen wordt zeer veel gebruikt door de buurtbewoners, wandelaars en wielertoeristen.

Het afschaffen van buurtwegen, daar hangt een wet aan vast. Die schrijft voor dat de gemeenteraad de voorlopige vaststelling moet doen. Dat is deze week gebeurd in Herzele. Nu volgt er een openbaar onderzoek en dan komt er een definitieve vastlegging. Daar moet ook de provincie zijn zeg over hebben en nadien kunnen belanghebbenden nog beroep aantekenen bij de minister. Door deze procedure niet tijdig in gang te zetten, verliest men op zijn minst één jaar. Dit jaar kan men gebruiken om alternatieven te bestuderen. Het Aktiekomitee N42 stelt al jaren voor om ter plaatse de veiligheid te verbeteren door de geplande omleiding te versmallen en enkel te laten gebruiken door landbouwvoertuigen en fietsers. Het autoverkeer kan dan in veel betere en veiliger omstandigheden de bestaande weg gebruiken

OOSTERZELE

Door de gebruikelijke gunstige wind kwam vandaag ook de definitieve Startnota voor de aanleg van de N42 te Zottegem-Oosterzele-Wetteren op onze tafel terecht. Ook daar kiest men voor vier rijvakken en een omlegging van de weg achter de huizen van de Wetterse Steenweg. De rotonde aan de E40 daarentegen wordt niet aangepakt en dat is toch wel zéér verwonderlijk. De studie zegt ‘De ombouw van de N42 en het complex zouden voor een toename van het verkeer op de E40 zorgen. Een aanpassing van dit complex moet dus in samenhang bekeken worden met de aanpassing van de E40 zelf, zo niet wordt het probleem verschoven naar de E40. Bovendien is de aanpassing van dit complex zéér duur en is daar momenteel geen budget voor voorzien.'  

Als men de bestaande plannen van de N42 samenvoegt, dan kiest men er dus voor om met zijn allen sneller in Wetteren aan de rotonde te staan om daar het fileprobleem nog wat te vergroten. Dit toont de uitzichtloosheid aan van de huidige mobiliteitsproblematiek: op termijn mag men immers ganse autostrades gaan verbouwen. Zo komt er nooit een einde aan de betonnering van Vlaanderen. Z.O.-Vlaanderen zou meer gebaat zijn met een uitgebreid fietspadennetwerk en degelijk openbaar vervoer.

Filip De Bodt

Foto: Wim Schrever

zovla2