Fossiele energie

Climaxi gaat voor een Fossiel-vrije toekomst!

steenkoolgas protest

Climaxi gaat voor een fossielvrije toekomst!

De Belgische energieconsumptie is in aanzienlijke mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Aardgas verwarmt onze huizen en onze auto's rijden rijden op diesel en benzine (aardolie). Deze situatie is onhoudbaar . Niet enkel omdat de voorraad aan fossiele brandstoffen eindig is, maar vooral omdat ons leefmilieu al lang om zeep is voor we aan het einde van de voorraad geraken.

Fossiele brandstoffen zorgen voor een gigantische uitstoot van CO2, met alle gevolgen voor het klimaat van dien. Alternatieven bestaan en verbeteren met de dag, maar toch blijven overheden en banken investeren in de eindeloze ontginning van fossiele brandstoffen. Ze investeren in de ontginning van conventionele olie en gas, maar ook van het zeer vervuilende teerzandolie of schalie- en steenkoolgas. Dit moet stoppen! Climaxi steunt de divestmentbeweging, die organisaties en bedrijven ertoe aanzet om massaal hun middelen terug te trekken uit fossiele projecten, en kiest resoluut voor een fossielvrije toekomst!