Klimaatrechtvaardigheid, wat is het en wat kunnen we er in Antwerpen mee doen?

Add to Calender 2021-09-04 12:00:00 2021-09-04 12:00:00 Klimaatrechtvaardigheid, wat is het en wat kunnen we er in Antwerpen mee doen? | Climaxi Om de klimaatcrisis aan te pakken, moeten we ongelijkwaardigheid en onrecht aanpakken. Wereldwijd worden mensen niet in dezelfde mate getroffen door klimaatverandering. Mensen in arme landen merken de gevolgen van vervuiling eerder en veel sterker dan wijzelf in België. Terwijl zij niet verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Ook in België zien we dat arme mensen sneller getroffen worden. Denk bijvoorbeeld maar aan de recente overstromingsrampen in Wallonië. https://www.climaxi.be/agenda/klimaatrechtvaardigheid-wat-het-en-wat-kunnen-we-er-antwerpen-mee-doen Peperfabriek Climaxi noreply@nestor.coop Europe/Brussels public

Een initiatief van Climaxi Antwerpen i.s.m. Eco & Fair Depot, Ineos will fall, Extinction Rebellion, Anarchistisch Collectief Antwerpen, Hart boven Hard

Inkom gratis

 

De ongelijke verdeling van geld en macht in de wereld zorgt ook voor heel wat klimaatproblemen. Rijke mensen veroorzaken veel schade voor het klimaat, terwijl veel arme mensen de gevolgen voelen. Rijke mensen stoten meer CO2 uit dan arme mensen. Ze wonen vaker in grote huizen, verbruiken meer energie, rijden vaker in hun auto, boeken vaker verre vliegreizen en investeren hun geld vaker in vervuilende industrieën. De overschrijding van grenzen die zoveel klimaat- en milieuschade veroorzaakt, is in onevenredig grote mate de schuld van de rijken der aarde, maar eigenlijk vooral van een economisch stelsel dat berust op eeuwige groei, ongelijkwaardigheid en verwerving van bezit door de elites. Wereldwijd is 70% van de CO2-uitstoot bijvoorbeeld afkomstig van de 100 grootste bedrijven. Als we de klimaatcrisis willen stoppen, moeten we deze cirkel doorbreken. 
Om de klimaatcrisis aan te pakken, moeten we ongelijkwaardigheid en onrecht aanpakken. Wereldwijd worden mensen niet in dezelfde mate getroffen door klimaatverandering. Mensen in arme landen merken de gevolgen van vervuiling eerder en veel sterker dan wijzelf in België. Terwijl zij niet verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Ook in België zien we dat arme mensen sneller getroffen worden. Denk bijvoorbeeld maar aan de recente overstromingsrampen in Wallonië.
Hoe gaan mensen uit klimaatbewuste groepen die actief zijn in het Antwerpse hier mee om? In Antwerpen zelf zijn er al veel pijnpunten als het over klimaat en milieu gaat. Denk maar aan alles wat er in het havengebied plaatsvindt, de problemen met gemotoriseerd vervoer, het schandaal rond PFOS en 3M. Dus in hoeverre moeten we hier met het thema klimaatrechtvaardigheid bezig zijn?

Sprekers van verschillende groepen vertellen ons wat ze doen in het Antwerpse (en daarbuiten) en op welke manier ze met klimaat bezig zijn als thema.
Met:
Nele (Ineos will Fall)
Bram (Anarchistisch Collectief Antwerpen)
Nicolas (Extinction Rebellion)
Iemand van Hart boven Hard

Moderatie door Rafa