Kortemark: gevolgen van het waterarrest voor Kortemark en Vlaanderen

Add to Calender 2024-02-27 18:00:00 2024-02-27 18:00:00 Kortemark: gevolgen van het waterarrest voor Kortemark en Vlaanderen | Climaxi https://www.climaxi.be/agenda/kortemark-gevolgen-van-het-waterarrest-voor-kortemark-en-vlaanderen OC Gildezaal, Schoolwegel 5, Kortemark Climaxi noreply@nestor.coop Europe/Brussels public

De gevolgen van het waterarrest voor Kortemark en voor Vlaanderen


Op 8 februari sprak de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich uit over de vergunning van Silvamo, categorie 2 stort in Kortemark: de vergunning is vernietigd. De raad volgde het lokale actiecomité Leefbaar Groot Kortemark op twee punten. Het PFAS-bad in aanpalende Speyebeek en verder stroomafwaarts in de Handzamevaart zit vol. Geen enkele extra lozing is toegestaan. Europa legt haar lidstaten op om tegen 2027 de nodige stappen te ondernemen om alle oppervlaktewater in een betere chemische toestand te krijgen. Aangezien bijna alle waterlopen van Vlaanderen reeds vervuild zijn, is het PFAS-bad wel degelijk vol.

Leefbaar Groot Kortemark en Climaxi organiseren daarom een infoavond over het effect van dit arrest op Kortemark en de rest van Vlaanderen.

Leefbaar Groot Kortemark bespreekt de stappen die al gezet zijn, zoals het grondwateronderzoek in de buurt en licht toe hoe het nu verder moet met de strijd tegen vervuiling in Kortemark. Climaxi duidt het belang van samenwerking tussen actiecomités. Kortemark is helemaal geen alleenstaand probleem. Isabelle Larmuseau, milieuadvocate die de zaak pleitte komt de juridische kant van de zaak toelichten, prof en kankerspecialist Nik Van Larebeke bij Vrije Universiteit Brussel bespreekt de gezondheidseffecten.

Dit arrest is er gekomen omdat de Vlaamse regering haar eigen én Europese regels aan de laars lapt. De consequenties zijn groot. Om vervuiling tegen te gaan, is een ander beleid op vlak van vergunningen noodzakelijk. Zo ligt momenteel de vergunning van Indaver voor het lozen van PFAS op de tafel van minister van omgeving Zuhal Demir. Na de paasvakantie wordt de uitspraak verwacht in de zaak rond het bemalingswater voor het bouwen van de Scheldetunnel onder de site van 3M. De harde realiteit is dat Vlaanderen te vervuild is om haar bevolking te beschermen.

 

Praktisch
27 februari - 19u - OC Gildezaal, Schoolwegel 5, Kortemark