Grote Betoging voor Gezondheid

Add to Calender 2020-09-13 11:00:00 2020-09-13 11:00:00 Grote Betoging voor Gezondheid | Climaxi 13 SEPTEMBER 13U
BRUSSEL CENTRAAL (KUNSTBERG) https://www.climaxi.be/index.php/agenda/grote-betoging-voor-gezondheid
Brussel Centraal Climaxi no-reply@xio.be Europe/Brussels public
Image removed. Sinds meerdere jaren wordt onze gezondheidszorg ondergefinancierd en gaat ons systeem van zorg dus achteruit. De liberale dynamiek heeft de sector fragiel gemaakt en onze sociale zekerheid ondermijnt.
 
Image removed. Vandaag toont de Covid-19 epidemie deze verzwakking van de zorg aan. Het algemeen welzijn werd te vaak genegeerd ten voordele van private belangen. Deze crisis bewijst dat onze overheid niet voorbereid is, verscherpt de sociale ongelijkheid en vestigt de aandacht op de sectoren die essentieel zijn voor de werking van onze maatschappij.
 
Image removed. Het is hoog tijd om samen de straat op te komen om en een herfinanciering van de gezondheidszorg te eisen maar ook een einde van de commercialisering, een heropwaardering van de lonen en meer man- & vrouwkracht. In het kort, we moeten onze maatstaven omdraaien en deze beroepen opwaarderen.
 
We hebben ook kunnen vaststellen dat we niet de enige beroepen zijn die blootgesteld werden aan het virus en ondergewaardeerd zijn maar ook essentieel om het leven draaiende te houden tijdens deze pandemie. Wij roepen dus ook de mensen uit deze sectoren op om mee te betogen !

We hebben ook kunnen vaststellen dat we niet de enige waren die onder deze pandemie geleden hebben, de zwaksten onder ons zijn ook degenen die het meest onder deze gezondheids- en sociale crisis zullen lijden. Laten we onze krachten bundelen !

 
Image removed. Laten we, tegen de bezuiniginsmaatregelen die eraan komen ten aanzien van de sociale en gezondheidscrisis, de democratie en solidariteit versterken. Maar ook onze lonen en ons budget. Laten we hiervoor samen op straat komen, van zodra dit mogelijk is !
 
Image removed. PRAKTISCHE INFO:
13 SEPTEMBER 13U
BRUSSEL CENTRAAL (KUNSTBERG)

 
Image removed. Kom met je banners, je slogans, je maskers, je witte, groene, zwarte, rode blouse, kortom, kom zoals je bent!
 
 
Grote Betoging voor Gezondheid