40 jaar anti-stortmonument: Uitreiking milieufaam en -blaam 2023 in Boom

Ter ere van het 40-jarig bestaan van het Anti-stort monument in Boom reiken Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek ALR en Climaxi prijzen uit. Het Anti-stort monument de ‘Rode Pijl’ dateert van 1983. Bewoners eisten toen het einde van het storten van radioactief gips, vliegas, asbest, huisvuil,
restanten van verbrandingsovens. Het slechte nieuws is dat de betekenis van het anti-stort monument terug actueel is. Vandaag zien heel wat mensen zich opnieuw geconfronteerd met een stort-opmars van chroom 6, PFAS, arseen en ander industrieel afval. Mensen maken zich zorgen over
hun gezondheid. Het goede nieuws is dat burgers zich organiseren. De milieufaam eert met een (klein) anti-stort monument gebakken in Boomse klei, al wie opkomt voor onze gezondheid. Maar er is meer. Diegenen die onze gezondheid schaden en gevaarlijke stoffen lozen krijgen een milieublaam.

Daarmee eisen ALR en CLIMAXI aandacht voor de schrijnende en roekeloze omgang met gevaarlijk afval in Vlaanderen. ALR en CLIMAXI willen degelijk onderzoek, rechtszekerheid en bescherming van de gezondheid van de burgers.

De genomineerden voor de milieufaam maken kans op een ‘rode pijl’ die waarschuwt voor het
gevaar in de grond.

1) Red Onze Kleiputten
Red Onze Kleiputten is een actiegroep van positieve burgers die pleit voor de noodzakelijke sanering van het natuurgebied tussen Terhagen, Boom en Reet, met een maximaal behoud van het huidig karakter. Zo willen we het waardevol natuurgebied veilig maken voor iedereen en beschermen en bewaren voor de toekomst. Op dit moment wil Lantis deze natuur kappen om er Oosterweelgrond op te storten.

2) Grondrecht
Grondrecht is een collectief van bezorgde burgers die eisen dat er klaarheid komt over de PFAS-vervuiling in hun leefomgeving en de gevolgen daarvan voor zichzelf, hun kinderen en kleinkinderen. Grondrecht ijvert voor de identificatie van met PFAS-vervuilde gebieden,
zodat de vervuiling kan worden ingeperkt en gesaneerd, en zal er mee voor zorgen dat de vervuiler voor die ingrepen betaalt. Zolang die vervuiling niet is weggewerkt, eist Grondrecht dat verwerking van de vervuilde gronden enkel mogelijk is indien er sluitende garanties zijn dat verwerking geen risico’s inhoudt voor omwonenden.
 

3) Steendorp Leefruimte

vzw Steendorp Leefruimte wil er mee voor zorgen dat het in Steendorp fijn is om te wonen langs steenbakkerij Steendorp. De gemeente Temse en de Vlaamse overheid onderzoeken toekomstplannen voor deze site. De site is zwaar vervuild en moet dus eerst gesaneerd worden alvorens andere activiteiten hierop kunnen plaatsvinden. De buurtbewoners zijn bezorgd dat grond storten de enige lucratieve zaak is die hierop kan plaatsvinden.

 

4) Leefbaar Groot Kortemark
Buurtbewoners van categorie 2 stort Silvamo NV maken zich zorgen over hun leefomgeving. Momenteel is duidelijk dat het grondwater rond het stort vervuild is met PFAS, nikkel en zink. Het stort is voor 50% in handen van bageraar DEME. De actiegroep voert actie voor een proper leefmilieu en strengere normering en controle van het stort

 

5) Kruisem
Climaxi voert samen met buurtbewoners in Kruisem actie tegen een volstort stort. De put werd in de jaren 80 gemaakt om de E17 aan te leggen. In de jaren daarop maakte eigenaar Gisthelink er een zaak van om de put op te vullen met chemicaliën en andere onbekend afval. Het grondwater in de buurt is danig vervuild dat dieren er ziek van worden en sterven. Ondertussen bouwde Willy Naessens er een distributiecentrum op voor MG Real Estate.

 

6) Ronse
Climaxi voert samen met buurtbewoners in Ronse actie tegen de vervuiling van de textielsector in de buurt. Onlangs werden waarden tot 350 keer de PFAS norm gevonden in de Molenbeek.

 

De genomineerden voor de milieublaam storten allen gevaarlijk afval en schaden onze gezondheid. Zij maken kans op een zwarte pijl.

1) 3M Dit bedrijf in Zwijndrecht zorgt voor enorme vervuiling van PFAS en PFOS in Zwijndrecht en haar omgeving.

2) Ineos Dit bedrijf bouwt een nieuwe ethaankraker in de haven van Antwerpen. Een gloednieuwe fabriek die nog steeds draait op vervuilend schaliegas. De ontginning van dit schaliegas vervuilt het leefmilieu van mensen in Pennsylvania (VS), Grangemouth (VK) en andere plaatsen

3) Lantis Dit is het bouwbedrijf van de Oosterweelverbinding en de Scheldetunnel. Voor de bouw van de Scheldetunnel moet Lantis tonnen vervuilde grond met PFAS saneren en storten. Ook vervuild grondwater categorie bedrijfsafvalwater pompt het bedrijf op om te lozen in natuurgebieden als Blokkersdijk. De Oosterweelwerken moeten kost wat kost snel vooruit gaan. Dit terwijl wetenschappers momenteel onderzoeken hoe PFAS te saneren. Actiegroepen dringen aan om te wachten op de resultaten van onderzoek, alvorens PFAS houdend water en grond te verzetten.

Op 13 mei reikten we de milieufaam 2023 uit aan Steendorp Leefruimte, Leefbaar groot Kortemark en Red onze Kleiputten. De milieublaam ging naar Lantis. 

Je vindt een mooie video via deze link