Boom: Parket van Antwerpen wil De Vlaamse Waterweg voor de strafrechter voor asbeststort

gevaarlijke situatie van het asbeststort pal naast de woningen van de Bosstraat

Red Onze Kleiputten vzw diende in 2020 een klacht in tegen De Vlaamse Waterweg. Na onderzoek door de Onderzoeksrechter wil het parket De Vlaamse Waterweg (DVW) vervolgen voor de correctionele rechtbank. Enerzijds heeft DVW jarenlang nagelaten om de bewoners van de Bosstraat, en ook de bezoekers van de omgeving (600.000 deelnemers Tomorrowland, pal naast dit gevaarlijk asbeststort) te beschermen tegen het blootliggende asbest. Anderzijds werd er in juni 2019 gegraven in het asbeststort zonder de nodige veiligheidsmaatregelen voor de bewoners van de wijk Bosstraat. Ook de arbeiders droegen hierbij geen persoonlijke beschermingsmiddelen! Hiervoor treft ook de NV De Brandt , de bouwfirma, schuld volgens het parket.


De Vlaamse Waterweg wist jarenlang dat het voormalig asbeststort onveilig was door de aanwezigheid van onder andere het gevaarlijke crocidoliet of “blauwe asbest” (één vezel is voldoende om mesothilioom te veroorzaken). Toch werden er geen maatregelen genomen. Het stort, dat onderdeel uitmaakt van het natuurgebied Terhagen, bleef vrij begaanbaar voor wandelaars en spelende kinderen. 

Op 9 maart 2015 legde de OVAM een saneringsverplichting op aan DVW voor het asbeststort naast de Bosstraat, met urgentie Klasse 1. Dit betekent dat er binnen het jaar moest begonnen worden met de sanering. We zijn intussen bijna 10 jaar verder en het asbeststort ligt er nog steeds niet-gesaneerd bij: verweerd asbest en losse asbestvezels liggen er open en bloot aan de oppervlakte.


Volgens meerdere rapporten van deskundigen (o.a. Prof. Nemery, KU Leuven) kunnen asbestvezels bij droog en winderig weer 500m tot 2km ver verwaaien. Wie een asbestvezel inademt kan een asbest-gerelateerde kanker ontwikkelen met de dood tot gevolg.

Vertragingsmanoeuver

Op donderdag 16 november zou het strafdossier door de Raadkamer worden behandeld, zodat nadien de correctionele rechtbank zou kunnen oordelen. De Vlaamse Waterweg heeft echter last minute besloten om bijkomend onderzoek te vragen, zodat de zaak nog niet kan worden behandeld. Dit zorgt voor uitstel in een dossier dat hoogdringend moet worden aangepakt. Volgens onze informatie zal De Vlaamse Waterweg opnieuw proberen om de verwijzing naar de Correctionele Rechtbank tijdens de zitting van 25 april 2024, uit te stellen naar een latere datum!
 
Red Onze Kleiputten vzw zal aanwezig zijn aan de rechtbank op 25 april, vanaf 9u, om duidelijk te maken dat het onverantwoord is, gezien het grote gezondheidsrisico, dat De Vlaamse Waterweg dit asbeststort na zoveel jaren, nog steeds niet gesaneerd heeft. We zullen er vanaf 9u een Witte-Overallen-manifestatie houden.

Frank Van Houtte voor Red Onze Kleiputten