Climaxi's nieuwjaarsbrief aan Utexbel in Ronse

Aan de directie en de aandeelhouders
Van de NV Utexbel
Cesar Snoecklaan 30
9600 Ronse

Geachte,

Bij deze wensen wij onze ietwat late nieuwjaarswensen over te maken. 2023 wordt voor uw bedrijf immers en voor Ronse een cruciaal jaar. Vorig jaar kreeg u van minister Demir een voorlopige vergunning, waarin een aantal voorwaarden staan opgenomen aan dewelke tegen november dit jaar moet voldaan zijn:

- maandelijkse meting pfas en andere giftige stoffen

- studie lozingsconcentraties te behalen tegen eind 2024

- verdere resultaten monitoringsprogramma

- studie afkoppeling of lozing RWZI-Ronse door deskundige

- hemelwaterinfiltratie

- resultaten zelf-controleprogramma lucht 

Wij wensen u een betere economische conjunctuur, veel daadkracht en de nodige transparantie bij het realiseren van deze voorwaarden.. Bovendien willen we langs onze kant ook benadrukken dat wij het appreciëren dat u als Belgische producent een sterk profiel heeft op de markt en pogingen doet om in de circulaire sector actief te worden. Dit is voor ons de toekomst van een Europees verankerde textielsector. Uit uw cijfers leren we ook dat u er de laatste jaren toch in slaagde om een kleine spaarpot opzij te zetten die deze sanering en ombuiging moet mogelijk maken.

Door gebruik te maken van de regeling rond openbaarheid van bestuur kregen wij ook de eerste rapporten binnen over de vorderingen die uw bedrijf maakte. Daarbij viel ons oog vooral op de interessante experimenten rond permethrine die jullie doen. Volgens de procedure die in het voortgangsrapport beschreven staat, gebeurt de toepassing van deze stof nu in een gesloten circuit en gaat er niets naar buiten. Dat juichen wij uiteraard toe. In het rapport zegt men evenwel ook dat de actieve koolstof niet altijd zijn werk doet omdat vb de actieve koolfilter stuk was. Na reparatie bereikt u  de norm enkel door verdunning, met als gevolg allicht een grotere opslag of debiet.

“Na vijf niet-muggenwerende producties wordt er permethrine teruggevonden in het spoelwater dat richting de buffer gaat. In dit geval werd er nog 470 μg/L permethrine gevonden die naar de buffer zou gaan.

Theoretische benadering:

Stel dat er 100 L spoelwater geloosd wordt naar de buffer, dan komt dit overeen met 47 mg permethrine die richting de buffer gaat.

Stel: Vbuffer = 2500 m3 = 2500 000 L
In de buffer: = 0,0000188 mg/L permethrine =
0,0188 μg/L permethrine

Een concentratie van 0,0188 μg/L permethrine komt overeen met 0,0033 μg Cl/L (norm sinds mei 2022: 2,6 μg Cl/L).”

Voor verdere resultaten zou men wachten op nieuwe analyses.

Dit bezorgt ons gemengde gevoelens, temeer omdat  volgens hetzelfde rapport de VMM nog altijd permethrine kan waarnemen en men regelmatig de vergunningsgrens nadert. Bovendien dient deze stof op termijn te verdwijnen, indien men een vergunningenstop op Vlaams niveau wil vermijden door het niet behalen van de normen die vervat zitten in de Europese kaderrichtlijn water. Bij het bekijken van de onderstaande analyseresultaten zien we bovendien onderaan bij het sterretje: “flessen met stalen verloren gegaan in transport van labo ECCA naar ALWEST.”

Dat vinden wij toch zeer bijzonder. We hopen, bij wijze van nieuwjaarswens, dat u er dit jaar  in slaagt om transporteurs of labo’s te vinden die geen stalen verliezen. Dat zou de geloofwaardigheid van het bedrijf toch zeker ten goede komen.

Om dergelijke zaken beter te kunnen bespreken lijkt het ons bovendien niet slecht om een opvolgingscommissie te installeren, die de informatie, mits de nodige toelichting, kan verwerken.

Met de meeste hoogachting,
Namens vzw Climaxi

 

 

Utexbel