Gemeente Kortemark: grondwater rond stortplaats wordt onderzocht

De actiegroep Leefbaar Groot Kortemark zette eind juni samen met Climaxi een bloedonderzoek op naar PFAS bij omwonenden van de stortplaats Silvamo in Kortemark. Dit is een stortplaats categorie 2 voor niet-gevaarlijk afval. PFAS-afval hoort daar niet in thuis. Vorig jaar werd in peilbuizen rond het stort al vervuiling met PFAS vastgesteld. Onder druk van de actiegroep liet Silvamo in opdracht van het Agentschap Zorg twee stalen van grondwater van buurtbewoners analyseren. Eén van die twee stalen liet bij een eerste meting 11 verschillende PFAS-verbindingen registreren met hoge waarden voor onder andere PFOS en PFOA. Een tweede meting bevestigde alvast dat ongewoon hoge aantal verschillende verbindingen. 

Dit beperkt onderzoek leert ons niet veel bij over de verspreiding van de vervuiling. Agentschap Zorg en Gezondheid stelt dat verder onderzoek niet nodig is.

Op 2 oktober besliste de gemeenteraad unaniem om op initiatief van de gemeente een uitgebreid onderzoek op te starten naar vervuiling rond de site van Silvamo. Net zoals in Ronse, waar men het Bruulpark zelf gaat onderzoeken neemt de gemeente Kortemark nu ook een beslissing om zelf initiatief te nemen. De inwoners in de nabije omgeving van de stortplaats kunnen gratis grondwaterstalen laten onderzoeken. Climaxi is blij dat méér en méér gemeentebesturen zelf initiatief nemen. Dat toont spijtig genoeg ook aan dat de Vlaamse overheid tekort schiet: er is te weinig personeel en kennis in onze instellingen om dit soort van vervuiling snel te kunnen opsporen, analyseren en saneren.

Een overwinning voor de actiegroepen. Ondertussen loopt de zaak bij de Raad voor Vergunningsbetwisting waar de vergunning van Silvamo ter discussie ligt. Dit najaar wordt dus veel duidelijk: hoe ver reikt de vervuiling in het grondwater en krijgt Silvamo een vergunning om (PFAS-)afval te storten?

Wouter Onraedt, Tim Deweerdt en Katrin Van den Troost