Intensieve flyshoot: Vlaams Parlement neemt geen maatregelen

In het decembernummer van het door Climaxi uitgegeven Visserijblad (https://issuu.com/climaxi/docs/hvb_2023_finaal) luidden wij de alarmklok over het visbestand in de Zuidelijke Noordzee. Vissers lieten ons weten dat garnalen, tong en andere soorten er dramatisch op achteruit gaan. Het Vlaams Parlement discuteerde vandaag over deze problematiek. Ministers Crevits wil het visbestand beter monitoren maar voorziet geen maatregelen tegen de vernietigende flyshoot-techniek die vooral door Nederlandse vissers gebruikt wordt in onze Noordzee.

De getuigenissen en analyse van Climaxi werden gedeeltelijk overgenomen door de Nederlands- en Franstalige pers. De zwaar tegenvallende vangst van bijvoorbeeld garnalen ruïneert veel kustvissers. Dikwijls wordt dan gekeken naar de grote aanwezigheid van wijting voor de Belgische kust. Dat klopt, zegt ook Climaxi, maar die wijting kan er ook alleen zijn omdat de predatoren ervan opgeschept worden via industriële visserijtechnieken.

Ludwig Vandenhove (Vooruit) en Jeremie Vaneeckhout (GROEN) namen onze vragen mee naar het Vlaams Parlement. Daarbij kwam ook de flyshoot als destructieve techniek om te vissen aan bod. Climaxi vraagt om een onmiddellijk verbod binnen de Belgische twaalf mijl in te voeren. Minister Crevits erkende het probleem en stelde dat het monitoren van soorten sneller moet gebeuren: “Het duurt twee jaar voor nieuwe gegevens binnen komen en de quota op Europees vlak aangepast worden. Dat is veel te lang. Het heeft ervoor gezorgd dat er bijvoorbeeld veel te laat gereageerd is op de Nederlandse pulsvisserij (vissen met elektrische schokken). Dit zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van de achteruitgang van het tongbestand nu.”

Climaxi respecteert de inzet van de minister op dit vlak en apprecieert elke poging om in Europees verband tot snellere analyses te komen. Wij vinden evenwel dat het pulskorprobleem, dat de minister erkent, niet voor herhaling vatbaar is. De minister liet weten dat er overleg is met de Fransen (die de flyshoot bestrijden omdat ze een vloot hebben met veel meer kleine schepen die de vis door de groten voor hun neus zien wegvangen.) en wil dat de sector het gebruik van de flyshoot zelf reguleert: “Men moet dat doen of er gaan andere strenge maatregelen komen op Europees vlak”.

Climaxi heeft de industriële visserijsector zichzelf nog nooit zien reguleren. Ook bij de pulskor moest er een Europees verbod komen vooraleer de techniek verdween. Filip De Bodt: “Wij verdedigen het inkomen van de vissers in het algemeen. Dit is niet alleen een ecologisch probleem, maar ook een van sociale rechtvaardigheid: de kleine vissers in de Noordzee zien de vis voor hun neus verdwijnen en hebben financieel één van de slechtste jaren ooit achter de rug.” Ook de consument ziet nu al de gevolgen van de flyshoot: de achteruitgang van het garnalenbestand met de erbij horende sterk stijgende prijzen.  Wij vinden dan ook dat minister Crevits op Europees vlak maatregelen moet nemen in plaats van te wachten op de sector. België kan daarbij als voorzitter een voorbeeld geven door zijn eigen wateren af te sluiten voor flyshooters.

Filip De Bodt