Bernadette wijk verzet zich tegen huidig woonbeleid in Gent

Op de tweede Gentse volksraad van 25 mei heeft Bernadette Blijft antwoord gegeven aan WoninGent en het stadsbestuur over de Bernadette-wijk. Dit is een symbooldossier geworden in de stad en ver daarbuiten. Bernadette Blijft staat symbool voor het falen van het woonbeleid en het participatiebeleid in het algemeen. Stad Gent en WoningGent willen de Bernadettewijk afbreken en weer opbouwen met nieuwe sociale woning. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de woongemeenschap in deze wijk.

In juni 2020 kwam de Bernadettewijk uitgebreid in de pers omwille van de slechte staat van enkele huizen. In de nasleep daarvan besloot WoninGent de wijk te slopen en de huizen te vervangen door volledige nieuwe woontorens. De bewoners werden in deze beslissing niet geraadpleegd, en het besluit is bijgevolg niet op maat van de bewoners. Het gevolg van een volledige sloop is dat de huidige bewoners herhuisvestigd worden in verschillende andere Gentse woonwijken. Dit vernietigt het huidige gemeenschapsgevoel in de wijk, dat de bewoners graag willen behouden. Velen van hen groeiden er op, en willen er dan ook deel van deze hechte gemeenschap blijven. De haalbaarheidsstudies die werden uitgevoerd naar aanloop van deze beslissing, wijzen er niet op dat de volledige sloop de beste oplossing is. Er zijn geen argumenten die er op wijzen dat blok per blok renoveren (waardoor de mensen in de wijk kunnen blijven) niet financieel haalbaar is. Bernadette Blijft eist dat men luistert naar de stem van de buurtbewoners en blok per blok afbreekt. Zo kunnen mensen er blijven wonen en gaat het gemeenschapsgevoel niet verloren.

De problematiek in de Bernadettewijk is maar het topje van de problemen die veel dieper graven dan dit dossier. ‘Wie diep wilt graven moet ook een alsmaar bredere opening maken of ge wordt bedolven in uw eigen put’ zegt bezetter van Bernadettewijk. Stad Gent staat letterlijk op alle vlakken te koop.

De gemeenschap is goed bezig en zet stap voor stap, blok per blok zijn tanden in deze zaak. Een zaak waar politici van alle slag zich hebben geprofileerd....maar zonder rekening te houden met de bewoners. Bernadette Blijft brengt geëngageerde burgers samen op de volksraad van 30 mei. Een volksraad waar gewone burgers het voor het zeggen hebben. Het collectief wil op de laatste gemeenteraad voor de zomer, op 26 juni, spreken. Daarvoor moeten zij 3000 handtekeningen op 1 juni indienen bij de bevolkingsdienst. Ze hebben nu ongeveer 2200 handtekeningen en plannen om binnen de week aan de 3000 te zitten.

De gemeenteraad van juni is nu net de gemeenteraad waar ook het nieuw gemeentelijk regelement "dichter bij de burger" op de agenda staat. Er zal beslist worden om maar 1000 handtekeningen nodig te hebben om op de gemeenteraad als burger of collectief te kunnen spreken. Op deze gemeenteraad komt dus én het woningbeleid én participatie in het beleid aan bod. Bernadette Blijft moet daar aanwezig zijn om hun dossier te verdedigen.

Climaxi roept mee op om de laatste spurt in te zetten voor het ophalen van de handtekeningen: Dowload het document op Gents Corona Burgerinitiatef en stuur het op naar Stad Gent. Daarnaast trekt Climaxi mee de kaart van meer inspraak in het woningbeleid. Hierover bouwden we eerder ook al een dossier rond energiearmoede en inspraak in in je eigen energiefactuur.

Het Gents Corona Burgerinitiatief verenigt ook De Hongerige stad in Gent die de kaart trekt voor inspraak over grond. Stad Gent beslist onlangs om OCMW gronden te verkopen in plaats van ze zelf in te zetten voor landbouwgrond. Stad Gent kan dus niet anders dan haar inspraak beleid herbekijken en radicaal kiezen voor échte samenwerking met burgerinitiatieven.

Maandag 10 mei om 19u is het voorbereidende vergadering in het Planbureau te Sint-Bernadettestraat 418.

Meer over het dossier: https://bernadetteblijft.noblogs.org