Boerenorganisaties voeren actie bij de Spaanse Ambassade

Boerenforum, FUGEA en MAP zijn organisaties van boeren, boerinnen en landwerkers die ijveren voor een meer ecologische voedselzekerheid met lokale productie en lokale consumptie. Dit alles in een betere context dan de huidige neoliberale situatie en met een eerlijke vergoeding voor rurale arbeid, zowel voor boerin, boer en landarbeiders. Vandaar uit werken we samen in solidariteit met landwerkers over de hele wereld. Voor de internationale coördinatie zijn we aangesloten bij La Via Campesina (LVC), waarvan ECVC de Europese fractie is.

De missie van LVC-organisaties laat zich samenvatten door de internationale leuze ‘Globalize struggle, globalize hope’ waarmee zij refereren naar een geglobaliseerde vrije markteconomie, waarin ook de handel en dus productie van voedsel kwalijk genoeg terecht is gekomen.


Achtergrond bij de actie

Nijar

Is een randgemeente van Almeria, een centrum van tuinbouw, meer specifiek biologische: in het centrum van Nijar bevinden zich veel exportbedrijven zoals Eurosol, Bio Sabor, Haciendas Bio, Biosol, SAT Costas de nijar enz ..   2000  van de 4400 ha ecologische productievelden van de provincie Almeria bevinden zich in Nijar.

De productie neemt toe… en de ellende ook…

In de laatste 20 jaar heeft de gemeente Nijar zijn oppervlakte aan serres verdubbeld, van 3373 ha in 2001 tot 6500 in 2022, zonder onderdak te organiseren voor de mensen die er de nodige arbeid verrichten, waardoor het tekort aan woningen erg toenam.

Dit gebrek, in combinatie met de lage lonen en vaak onbetaalde werkuren, veroorzaakten het ontstaan van mensonwaardig onderkomen, chabolas, dwz krottenwijken, met onderkomens opgetrokken uit resten plastiek van de serres, palletten, kartonnen dozen waar verschillende duizenden mensen wonen. Het aantal mensen neemt logischerwijs toe met de toenemende exportwaarde van de bedrijven waar deze mensen werken: meer dan 3 000 miljoen euro!

De snelle toename aan landbouwproductie in de regio Almeria is te danken aan de goedkope arbeid van migranten, afkomstig uit Marokko, subsahariaans Afrika en Oost-Europa: 90% van het personeel van de bedrijven bestaat uit arbeiders in de serres. In deze regio wordt arbeidswetgeving systematisch met de voeten getreden, de sociale fraude is wijdverbreid. Huurwoningen ontbreken, omdat de gemeentebesturen deze nooit ingepland hebben en laten ontwikkelen. Eerder gesloten akkoorden over het creëren van woningen voor arbeiders In Ejido (Almeria) na de staking van 2000 zijn nooit uitgevoerd.

De lage lonen (onder het wettelijk minimumloon), de tewerkstelling middels tussenpersonen, en de precariteit zijn de oorzaak van het ontstaan van de krottenwijken, die continu onder bedreiging staan van brandstichting door sicarios -huurlingen- van de overheid of van de landbouwondernemingen, die de krottenwijken beschouwen als een blaam op de reputatie van Almeria, omdat ze meestal zichbaar zijn voor toeristen vanaf de autosnelwegen. Feit is dat deze krottenwijken bewijzen dat deze snelle toename aan productie en export gebaseerd zijn op het bloed, zweet en tranen van duizenden arbeidsmigranten. We kunnen stellen dat deze regio zijn slechte reputatie aan zichzelf te danken heeft en dat deze reputatie een afspiegeling is van de realiteit.

Almeria = het Europese Qatar
Qua aan slavernij grenzende productiemethoden moet de plastiek zee van Almeria niet onderdoen voor Qatar. Het is dan ook een schande dat deze wantoestanden al 20jaar op Europees grondgebied plaatsvinden en de rekken van de groentenafdeling van alle NoordEuropese supermarkten voor 20% vult, ook de ‘bio’rekken.

Boerenforum roept ook de consument op om lokaal geteelde seizoensgroenten te eten dewelke de landbouwer en diens arbeiders voorzien in een eerlijk inkomen, ecologisch geteeld in een mooi landschap. Support your local farmer. Dan hebben de mensen rond Almeria ook hun dorpen en open velden terug. Ook in Marokko willen de mensen eerlijk verloonde landbouw voor lokale voedselproductie en geen exportlandbouw. Landbouw waar iedereen wel bij vaart.

“El Wallili”

El Walili is de grootste nederzetting type krottenwijk van de gemeente Nijar, met meer dan 500 personen. De overheden, de bedrijven en de organisaties van de AgroIndustrie type Coexphal, hebben besloten El Walili te vernietigen op 30 januari.

De afbraak van El Walili zonder alternatieve woonsten
Officieel wordt er geschermd dat de bewoners van El Walili onderdak aangeboden zal worden. Feitelijk gaat het over woningen die nog niet af zijn, noch 500 mensen kunnen huisvesten. Als de autoriteiten hun dreiging uitvoeren zullen de bewoners van El Walili, die de exporthandel teelt en plukt, op straat moeten slapen, of waar dan ook.


HELP MEE de rechten van de landwerkers te doen respecteren

Boerenforum ondersteunt, samen met de andere Europese organisaties van La Via Campesina, de strijd van de bewoners van de nederzetting El Walili, en de organisatie ‘Recht op Dak’ (Derecho a Techo). Boerenforum vraagt de Spaanse Ambassade om de autoriteiten van Nijar en Andalusië, de bedrijven en Coexphal aan te manen de rechten van de arbeiders te respecteren: het zijn zij die het mogelijk maken landbouwproducten te produceren en exporteren aan een marge die de bedrijfsleiders verrijkt in de regio van Nijar. Boerenforum eist om de ontruiming te annuleren zolang er geen andere woningen zijn, en om te onderhandelen met de vereniging ‘Recht op Dak’ aangaande dit thema.

De context waarin deze mensen tewerk gesteld worden zijn een schending van de meest basale rechten zijnde de mensenrechten. Bovendien worden hier de UNDROP-rechten geschonden: The United Nations declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, ondertekend in 2018 op de UNHRC, door 122 landen.

Tekst door Boerenforum, FUGEA en MAP

De leden en vrienden van Boerenforum kunnen zich op de hoogte stellen van de situatie via Twitter @derechoaltecho. Ook kunnen ze protest emails versturen naar de verantwoordelijken in Almeria en Nijar. Een modelbrief en de emailadressen van bestuursleden en bedrijfsleiders in Nijar en Almeria kan u terugvinden op de website van Boerenforum:
 

Climaxi ondersteunt deze oproep en de actie aan de Spaanse ambasade.


Beeld door fotograaf Juan Miguel Morales