Climaxi: klimaatbeweging voor prijsdaling zonder stijgend energieverbruik.

De sociale klimaatbeweging Climaxi wil graag reageren op het debat rond de energieprijzen dat zich ook dit weekend in diverse media afspeelt. Nu zowel de Vlaamse als de Federale regering met plannen voor de dag komen moet ook de klimaatbeweging zich durven uitspreken. Climaxi kiest daarbij resoluut voor een prijsdaling zonder het totale energieverbruik op te drijven én een grondige herziening van de prijsstructuur. België moet Europa daarbij snel aanzetten tot het herzien van de Europese regel die de producenten ook nog vergoed voor de investeringskosten van hun projecten.

Climaxi verwelkomt de maatregelen van de Vlaamse en Federale regering. Die komen tegemoet aan een aantal van onze eisen: aanpakken van overdreven subsidies, verdiepen en verlenging van het sociaal tarief. Tegelijkertijd vinden we die zoals vele anderen onvoldoende en weinig gestructureerd. Dit gaat mensen niet met het hoofd boven water houden! En wie een beetje onder het volk rondloopt weet dat de toestand al te schrijnen wordt.

Wij vinden dat de gevoerde debatten niet altijd naar de kern van het probleem gaan. Climaxi is ook voor een structurele verlaging van het BTW-tarief maar wil er als klimaatbeweging ook op letten dat dit geen overconsumptie van energie in de beter gestelde bevolkingsgroepen als gevolg heeft. Ook vinden we dat die maatregelen sociaal en herverdelend moeten zijn in plaats van systeembevestigend.

Daarom schuiven wij drie extra maatregelen voor:

- Stimuleren van lokale verankering van de productie via coöperaties, steden en gemeenten: Wij moeten loskomen van de internationale grillen van de grote leveranciers, zeggen alle politici, wel dat kunnen we door lokaal te produceren.

- Prijsstructuren veranderen ten voordele van de kleine verbruikers: De huidige structuur is van voor de klimaatproblemen en bevordert de grote verbruikers. Die betalen minder per KwH dan de kleintjes. Wie energie wil sparen moet dat roer omgooien.

- Breek de Europese energiebeurzen open: Bij de liberalisering van de energiemarkten werd bepaald dat er een clearing-principe op de energiebeurzen kwam dat ervoor zorgt dat de markt gemanipuleerd wordt ten voordele van de producenten. Elke dag wordt de prijs bepaald door de duurdere (oudere) centrales en dus de fossiele energie. Diegenen die een lager bod indienen krijgen toch een hogere prijs. Dit als vergoeding voor de installaties die men bouwt. Die zijn evenwel grotendeels allemaal betaald. Op die manier passeren de grote producenten (Engie, Luminus, Total enz…) twee keer langs de kassa. België moet de Europese Unie vragen om dit systeem af te schaffen. Dit zal pas een sterk effect hebben op de prijzen! Desnoods moet men dat doen via heffingen die verdeeld worden over de nationale staten. Zo kunnen die hun BTW-verlies recupereren of investeringen doen in hernieuwbare energie.

Daarnaast steunen wij de vraag naar een permanente BTW-verlaging naar 6 % voor energie.

Climaxi wil samen met andere bewegingen een eerste reeks acties plannen om deze eisen naar voor te schuiven. Wij vatten daarom op vrijdag 11 februari tussen 12 en 13 uur post voor de Gascentrale op de Ham te Gent en van 18 tot 19 uur aan de Engietoren, Van Immerseelstraat Antwerpen.

Filip De Bodt/Katrin Van den Troost

Inschrijven voor acties Gent en Antwerpen

Lees ook:

- Energie is méér dan een BTW-verlaging