Climaxi naar Europese Commissie na PANO-reportage.

Climaxi bekeek de PANO-reportage “Omgeving Verwaarloosd” en wil naar de Europese Commissie stappen om deze wantoestanden aan te klagen. Sinds 1 jaar volgen wij de activiteiten in de Antwerpse Haven en vragen wij vergunningen en inspectieverslagen op. Daarbij stellen we vast dat niet enkel de controle mank loopt, maar dat er ook wat schort aan de vergunningen zelf: de verplichte adviezen van gespecialiseerde overheidsdiensten ontbreken dikwijls en zorgen voor ongefundeerde vergunningen.

Al een jaar probeert Climaxi met de papieren in de hand aan te tonen dat er heel wat schort aan de Vlaamse milieuwetgeving. Ook wij stootten op documenten waarin werd aangetoond dat de inspectie tot in den treure vermaningen uitschrijft maar zelden PV’s opmaakt voor de grote bedrijven. Wat er gebeurt met vergunningen en adviezen vinden wij mogelijks nog erger. De in de milieuwetgeving vastgelegd adviezen komen er dikwijls niet bij cruciale vergunningen. Zo verleende de Administratie Natuur en Bos geen advies voor vergunningen van NV Werf en Vlasnatie, Exon, Total Polymers, Borealis, Ineos Styrolution, BASF.

Een aantal van die bedrijven liggen op een paar honderd meter van Europees beschermde habitatgebieden. Administratie Zorg en Gezondheid verleende eveneens geen advies voor een aantal onder hen. Op deze manier wordt de impact voor natuur en gezondheid niet of slecht ingeschat. Ook hier ligt personeelstekort aan de basis van slechte vergunningen. Climaxi onderzoekt dan ook een klacht naar de Europese Commissie: hoe gaat Vlaanderen aan de Europese reductienormen en Green Deal voldoen als men de eigen specialisten buiten spel zet in de vergunningscyclus? Vlaanderen lijkt wel een soort van grote vervuilde vrijhandelszone te zijn waar wetten om milieu en bevolking te beschermen gewoon niet tellen. De reportage kan je hier bekijken.

Katrin Van den Troost

Filip De Bodt