Climaxi voert PFAS-acties aan gemeenteraden

Climaxi trok van 21 tot 25 augustus met de fiets langs verschillende PFAS-actiecomités die meededen aan het PFAS-bloedonderzoek. 

In Oostende was het afgelopen maandag al gemeenteraad en stelde Jeroen Soete (Vooruit) een aantal vragen vanuit de oppositie. Schepen Silke Beirens (GROEN) verstopte zich achter het advies van Administratie Zorg en Gezondheid om een breder bloedonderzoek in Oostende te weigeren. Dat fameus advies van Agentschap Zorg Gezondheid is voor velen zeer dubieus: Climaxi pretendeert niet met dit onderzoek wetenschap te verkondigen. In de discussie kwam ook Yves Miroir (GROEN) tussen. Hij vroeg zijn coalitiegenoten sneller op de bal te spelen. Samen met de mensen van Wij, Raversijde blijven wij gemeenteraadsleden vragen om onze eis naar gratis bloedonderzoek voor omwonenden te steunen en mee druk te zetten naar hogere overheden.

In Kortemark en Ronse is het op 4 september gemeenteraad. Ook daar gaan gemeenteraadsleden concrete vragen stellen rond bloedonderzoeken, communicatie in No-regretzones enzovoorts.

Op 11 september is het gemeenteraad in Kruisem. Tijdens onze actie zijn we in gesprek geweest met eerste schepen Bothuyne (CD&V), milieu-schepen Callens (CD&V) en de milieu-ambtenaar. De vervuiling in Kruisem is onrustwekkend. De mediaan van ons bloedonderzoek zit 17 microgram/l bloed terwijl de EFSA gezonheidsnorm op 6,9 microgram/l bloed zit. Climaxi vroeg het College van Burgemeester en Schepenen op de volgende gemeenteraad met een plan voor de dag te komen. 

Kortom wij roepen op om te verzamelen voor de gemeenteraden en onze eisen te steunen. 

- De gemeente financiert een uitgebreider bloedonderzoek of dringt er bij Agentschap Zorg Gezondheid op aan om dat te doen.
- De gemeente zet meer in op de no-regretmaatregelen en communicatie op verschillende manieren, in verschillende talen
- De gemeente roept een taskforce bij mekaar
- De gemeente onderneemt waar mogelijk juridische stappen om de sanering van de desbetreffende stortplaatsen af te dwingen

Maandag 4 september

Kortemark: Gemeentehuis Stationsstraat 68 19u30
Ronse: TIO3 - Oscar Delghuststraat 60 Ronse 18u30

Dinsdag 5 september:

Waregem: Stadhuis Gemeenteplein 2 Waregem 18u30

Maandag 11 september 

Kruisem: Raadszaal Markt 1 Kruisem 18u30

Getuigenissen uit vervuilde regio's

Climaxi vindt dat de overheid PFAS-bloedafnames terugbetaalbaar moet maken via het RIZIV. Omdat mensen die het niet breed hebben ook het recht heeb om te weten waar ze aan toe zijn. Jozefien laat ons weten:

‘Ik ben chronisch ziek sinds 2005 en zit eigenlijk in sociaal isolement. Het nieuws gaat ook aan mij voorbij. Door een kennis kwam ik dit nu te weten maar helaas te laat. Bij ons in de straat weet ik nu al van 3 mensen met fibromyalgie. Ik vraag me af of de pfas daarmee te maken kan hebben. Eentje die hier vroeger woonde, eentje die hier al een hele poos woont als volwassene. Ik woonde hier vroeger zowel als kind sinds 1977, ging een paar jaar weg, en ben sinds 2005 terug. Door jarenlange ziekte heb ik het financieel niet breed. Als ik nu 60 euro betaal voor bloedonderzoek bij de huisarts en ik blijk verhoogde waarden te hebben, is er dan een behandeling of medicatie en is die al terugbetaald? Of 'weet' ik dan gewoon dat ik het heb zonder dat er iets aan te doen valt?’

Gerard deed mee aan ons onderzoek: ‘Gezien de slechte resultaten qua PFAS in mijn bloed is het spijtig dat mijn echtgenote en mijn buurvrouw niet getest werden. Die resultaten zullen quasi met zekerheid even slecht zijn als bij mij. Zou er nog een mogelijkheid zijn om met ( het saldo van ?) het beschikbare budget voor deze twee personen alsnog een bloedafname en analyse te laten uitvoeren?’

Wim stelt zich vragen: ‘Ik en mijn familie zijn daar wel opgegroeid, altijd uit eigen tuin gegeten van mijn grootvader die euthanasie heeft laten uitvoeren vanwege uitgezaaide darm kanker , maar nu komt alles uit of er een link is weet ik niet in ieder geval ben ik ook woonachtig geweest te Ronse waar utexbel gelegen is … dus ja ik maak mij zorgen omdat ik al vernauwd bloedvat heb in hartstreek door veel te hoge cholesterol ook ben ik longpatiënt en heb ik trommelstokvingers en tenen terwijl de medische wereld nog niet specifiek weet hoe dat komt kan door verschillende aandoeningen zijn hart en vaatziekten long problemen, tumoren en tal van andere ziektes maar dus de oorzaak niet weten … ik heb op die sites als kind zoals zoveel andere kinderen gespeeld en gelopen. Ze organiseerden daar zelfs de speelpleinwerkingen. Gaan jullie nog bloedanalyses doen?’

Jurgen liet ons het volgende weten: ‘Ik heb mij wat ingelezen over pfas naar aanleiding van de melding over Ronse in de actualiteit. Ik woonde in Ronse in de omgeving van Utexbel. In oktober 2018 is er in Maria Middelares een schildklierprobleem vastgesteld (te snel werkend), stabiel na lange inname van medicatie maar met meerdere herval periodes (zoals op heden), in mijn geval is er geen erfelijke aanleg. Ik ben ongerust dat er een causaal verband bestaat tussen pfas en mijn schildklier problematiek. Ik neem aan dat ik niet de enige ben met deze ongerustheid.’