D’Hoppe: een stroom vergunningsaanvragen

De eigenaar van de oude zavelputten en het stort in D’Hoppe komt met een nieuwe taktiek op de proppen. De man wil vooral zijn terrein verzilveren door er een activiteit op te lanceren. Na twee pogingen voor een wolvenpark en een aanvraag tot regularisatie van het gebouw zijn we nu toe aan een aanvraag voor het testen van daken van ondergrondse gebouwen.

De verdere uitbating van de zavelputten en het stort van de familie werden begin deze eeuw geweigerd. De zandexploitatie zat al buiten de toegestane ruimte en het stort was een gifbom. Over het stort is het laatste woord nog niet gezegd. De Waalse NV Spaque wil het terrein in opdracht van de overheid de komende jaren gaan saneren en signaleerde buitensporige hoeveelheden Tetrahydrofuraan, een soort ether.

Op het terrein van de oude zavelputten wilde Tony Fort een soort van wolvenpark installeren als toeristische attractie. Beiden werden geweigerd door de Provincie Henegouwen. Telkens lopen beroepen van de uitbater bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de minister. Een paar weken geleden werd ook de regularisatie van de zonder bouwvergunning opgetrokken manège en stallingen geweigerd. De eigenaar getuigt telkens van een bijzonder creativiteit om zijn projecten voor te stellen: de ene keer wil men met renpaarden hout uit het bos gaan halen, de andere keer gaat men een bosweg verbreden, maar telkens stuit men op bezwaren van ambtenaren die de wetgeving kennen en toepassen. Een kind weet dat men geen tientallen vierkant meters stallingen nodig heeft om drie paarden te zetten.

Ondergrondse constructies.

Dan maar ondergronds geprobeerd, dacht de man allicht en hij nam de Gentse firma Denys onder de arm. Denys vond een proces uit om verticaal te boren en op die manier ondergrondse constructies te maken. Enkel de daken moeten nog uitgetest worden en daar vraagt men een tijdelijke vergunning voor in D’Hoppe. Omwonenden en sympathistanten gaan, samen met vzw Climaxi en het lokale comité La Houppe Natura 2000 D’Hoppe opnieuw in beroep: de geluidsstudie onderschat de nadelige gevolgen voor natuur en horeca in de buurt en duidt een verkeerde zone aan. Het advies van het naburige Vlaanderen werd niet gevraagd, de gevolgen op het Europees beschermd Natura 2000 gebied in de omgeving worden als niet bestaande beschouwd in een zogezegde ‘studie’ van amper tien bladzijden en de tijdelijke vergunning duurt twee jaar in plaats van zes maanden, argumenteren ze. De projecten van Fort kunnen telkens rekenen op de steun van lokaal PS-burgemeester Philippe Mettens.

Interessante site.

Bijzonder is dat de aanvraag deze keer ook een studie omvat over de natuurwaarden binnen de oude zavelputten zelf. De studie werd gemaakt in 2016 en geeft tientallen beschermde soorten aan: van bijen tot amfibieën en de hazelworm. De site werd op basis daarvan in Wallonië erkend als Site de Grand Intérêt Biologique. Daarmee geeft men eigenlijk de oplossing van het probleem aan: lijf de oude zavelputten gewoon in bij het overal omringende Natura 2000 gebied en zorg voor een definitieve bescherming.

Filip De Bodt

voor bezwaar: info@climaxi.be

 

 

 

zavelput D'Hoppe