Elektrisch vissen: never ending story?

In de zomer van vorig jaar konden we het einde van het elektrisch pulsvissen aankondigen. Europa koos voor een uitdoofscenario waarbij tegen 2021 elk puls-schip moest omgebouwd zijn naar een andere techniek. Vooral de Nederlanders konden daar moeilijk mee weg. Ondertussen probeert het Nederlands Europarlementslid Peter Van Daelen om Europa tot andere inzichten te bewegen.

Pulsvissen is vissen met korte elektrische stootjes, die vooral platvissen doen opschrikken om ze zo in het net te jagen. Volgens een aantal natuurorganisaties en wetenschappers heeft men op die manier minder bodemberoering en brandstofverbruik… wat dan ecologisch een voordeel betekent.

Samen met kust- en sportvissers en de Franse organisatie Bloom heeft Climaxi deze vorm van vissen sinds zijn ontstaan kritisch benaderd. Er is inderdaad minder beroering, maar de efficiëntie van dit tuig is zo groot dat je een zee kan leeg vissen voor de ogen van de anderen, met schade voor de visbestanden als gevolg. Het gaat om licht materiaal waarbij je ook in gebieden binnen kan (drijfzand, rotsformaties) die vroeger onbereikbaar waren. Er is bovendien een effect op andere vissoorten die soms de rug breken als ze toevallig in het net komen.

Europa liet deelstaten tien jaar toe om via uitzonderingen op de wet de methode te testen. Nederland had ondertussen een tachtigtal uitzonderingen bemachtigd. Het Europees Parlement koos er vorig jaar na protestacties in Frankrijk en België voor om de techniek naar de prullenmand te verwijzen.

Het Belgische ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserij en Voedingsonderzoek) en het ICES (International Council for the Exploration of the Sea) brachten studies uit die enerzijds geen bewijs vonden voor de schade die de puls zou toebrengen aan vissen, maar die ook toegaven dat bestanden in bepaalde gebieden (de Zuidelijke Noordzee bijvoorbeeld) het moeilijk hadden en dat de massale toepassing van puls kan leiden tot concurrentievervalsing.
 

Opnieuw op de agenda

Ondertussen signaleerden Belgische vissers dat de bestanden sinds het pulsverbod opnieuw toenemen en dat men nauwelijks nog vis met zweren ontmoet. Deze ziekte werd een paar jaar geleden een rage en is volgens ILVO mogelijks een gevolg van bacteriën die de huid van vissen na beschadiging kan binnendringen.

Tegelijkertijd laat men weten dat Nederlandse vaartuigen regelmatig het verbod op pulsen binnen de Belgische 12-mijlzone overtreden, dat men druk op zoek is naar andere technieken (vb. waterstralen naar de visgrond spuiten) of bestaande technieken als de flyshoot (netten die zich sluiten achter het schip) massaal gaat toepassen. Deze laatste moeten sinds 1 november uit de 9 mijl blijven en er wordt een maximum aantal boten per land vast gelegd door Europa.

Europees Parlementslid Peter Van Daelen van de Nederlandse Christenunie wil het ICES-rapport op de agenda brengen van de Commissie Visserij van het Europees Parlement en op die manier een evaluatie afdwingen van het verbod op pulsvissen, in de hoop dat verbod weg te krijgen natuurlijk.

De Franse milieuorganisatie BLOOM reageerde al met een massaklacht van ongeveer twintigduizend mensen. Zij vragen, net als Climaxi, de Europese Commissie maatregelen te nemen tegen het negeren van het verbod door Nederlandse schepen.

Climaxi gaat voor een gemengde visserij van klein en groot segment en vindt dat al te efficiënte vangstmethoden vernietigend zijn voor visbestanden en het kleine segment. De familiale visserij geeft meer garanties op een gezonde zee. Vissen met zwaar efficiënt tuig zorgt voor hardere concurrentie in de sector. Het gevolg van deze evolutie is dat de vloot verkleint en méér en méér bestaat uit grotere bedrijven. Ook die hebben hun plaats, maar je kan natuurlijk visserijdoelstellingen als gezonde bestanden op twee manieren bereiken: de concurrentie aanwakkeren en er op die manier voor zorgen dat veel kleine vissers stoppen en enkelen met een monopolie gaan lopen of iedereen een rechtvaardig deel van de koek geven. Wij kiezen in elk geval voor de tweede oplossing.

Filip De Bodt

 

elektrisch vissen 2

Dit artikel is eerder verschenen in de editie van Het Visserij Blad dat eind 2020 verscheen.
Mits vrije bijdrage op rek.nr van Climaxi BE40 0016 3236 1163, met vermelding 'HVB 2020', wordt een gedrukt ex. van de brochure naar je thuis gestuurd.