Fluxys-pijplijn roept verzet op in Zuid-Europa

pijplijn

Italië: De Trans Adriatic Pipeline (TAP) is een Europesegaspijplijn van Azerbeidzjan naar Duitsland. De Zwitsersemultinational met dezelfde naam neemt de uitvoering voor haar rekening. Europa heeft beslist dat de gaspijplijn er komt om minder energieafhankelijk te zijn van Rusland“Indien de gas van Azerbeidzjan komt via GeorgiëTurkijeGriekenlandAlbaniëItalië en nadien Duitsland zijn we minder afhankelijk van Rusland”, zegt Maros Sefcovic, Europees commissaris voor Energie.

De Zwitserse TAP is volop bezig met de aanbouw van de pijplijn in Griekenland en het zuiden van Italië. In totaal zullen 12.000 olijfbomen moeten wijken voor dit project, alleen al in Italië. 

Samen met de actiegroep Comunitato NO TAP ijveren 94 burgemeesters en gouverneur Emiliano van de regio Puglia voor het stopzetten van de voorbereidende werken. Puglia staat bekend om haar erfgoed aan oude olijfbomen en toeristische kustdorpen. Hoofdargument is de bescherming van de olijfbomen. TAP kwam met het tegenvoorstel om die ergens anders opnieuw te planten. De helft van de bomen is ondertussen uitgedaan zonder dat over de nieuwe plaats een akkoord bereikt is met de lokale gemeenschap.

De actiegroep, de burgemeesters en de gouverneur vinden dat investeringen in gas tot het verleden behoren. Er zijn voldoende alternatieve energie-mogelijkheden in de streek. Er is bijvoorbeeld al veel geïnvesteerd in windmolens en zonnepanelen.  Dit zorgt voor plaatselijke tewerkstelling én energieonafhankelijkheid. Men kan zich ook afvragen of een aanvoor via het Turkije van Erdogan strategisch nu veel verstandiger is dan via Rusland.

De actiegroep Comunitato NO TAP en de burgemeesters halen ook een veiligheidsargument naar boven. Een gaspijplijn onder de oceaan spreekt tot de verbeelding. Melendugno en omringende gemeenten staan bekend om hun toeristisch karakter. Zeker nu reizen naar het noorden van Afrikaminder aantrekkelijk is geworden. De gaspijplijn is gevaarlijk voor lekken, sabotage en ontploffingen. 

Gouverneur Emiliano van Puglia stelt een alternatief voor: Enkele kilometers naar het noorden staat een steenkoolcentrale vlakbij de haven van Brindisi. Hij stelt voor om deze steenkoolcentrale voor goed te sluiten en een reconversie van de site te doen naar de aansluiting van de gaspijplijn van TAP. Deze zone is al toegetakeld door het bestaan van de steenkoolcentrale, er staan minder olijfbomen en ook het toeristisch karakter van de regio is minder aantrekkelijk. De burgemeesters en de actiegroep staan hier echter weigerachtig tegen over. Zij zijn tegen een TAP eender waar.

Comunitato NO TAP heeft sinds 19 maart een stuk grond ter beschikking vlakbij de TAP-site. Hier beslissen ze tweemaal per week op een assemblea over de acties. De actiegroep voert vreedzaam verzet en wil vooral een hechte gemeenschap vormen van mensen die zich inzetten voor een betere toekomst voor hun kinderen en land. 

Het weekblad Espresso en de organisatie Re:Common hebben onderzoek gedaan naar de oorsprong van het Europese project. Ze bestudeerden documenten van Europese Commissie waaruit volgens hen blijkt dat het oorspronkelijk bedrijf ‘Egl Produzione Italia’ in 2004 en 2005 drie miljoen euro aan Europese Structurele Fondsen kreeg om een voorstudie de doen. ‘Egl Produzione Italia’ wordt gecontroleerd door ‘Egl Luxemburg’ waarvan de Zwitserse groep AXPO, een energiegroep, de eigenaar is. De CEO van Egl Produczione Italia is de Zwitser Raffaelle Tognacca die in beschuldiging wordt gesteld van witwassen en recyclage van maffia geld via zijn Zwitsers bedrijf VIVA TRANSFER. ‘Egl Produczione Italia’ is ondertussen opgeslorpt door AXPO.

De resterende Europese subsidies gaan vanaf 2009 naar TAP Asset, een filiaal van AXPO. TAP Asset ontving de resterende Europese subsidies op het moment dat zij het project reeds hebben doorverkocht aan TAP AG voor 12 miljoen euro. TAP AG is het bedrijf dat op dit ogenblik het project beheert en uitvoert. Het bedrijf is een multinational waar de volgende bedrijven deel van uitmaken: Snam (Italia), BP (England), Fluxys (Belgium), Enegas (Spanje), AZ TAP (Azerbeidzjan) en AXPO

Daarnaast is het hele project in 2013 goedgekeurd door de EU met steun van de USA. Met expliciete anti-Russische functie om een alternatief te bieden voor het gaspijplijn van Gazprom via de ‘Nord stream pipline’. Maar ondertussen is het Russische Lukoil in het Engelse BP consortium gestapt voor 10% wat de anti-Russische doelstelling op de helling zet.

Dit alles terwijl er al afspraken gemaakt zijn voor nog een gaspijplijn die vanuit de Kaspische Zee naar Italië (Otranto) zou lopen: IGI of ITGI. Otranto is dan ook de enigste gemeente die niet aansluit bij verzet tegen TAP in het zuiden van Italië.

Climaxi doet een beroep op de lokale politici die in de Raad van Bestuur van Fluxys zitten om de samenwerking met deze bedrijven onmiddellijk te stoppen. Fluxys gaat er immers prat op dat het "de sociale dimensie en milieuaspecten zoveel mogelijk verzoent met de economische vereisten van zijn activiteiten."

Bron: L’Espresso van 2 april 2017

Re:common: http://www.recommon.org/eng/tap-elsewhere/

Anne en Katrin Van den Troost

pijplijn 2